Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny studie om hur konflikter i Mellanöstern påverkar Sverige

Vilka konsekvenser kan dagens konflikter i Mellanöstern få i det svenska samhället? Det är något som Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, ska titta på i en ny studie.

RGöran Larssonapporten ska inledningsvis ge en bild av situationen i dagens Mellanöstern, och därefter mer specifikt ta upp frågor kring ”utresandeproblematik” – svenskar som reser till krigsområden som Syrien och vad samhällseffekterna kan bli när de kommer hem.

– Vi ska titta på hur olika former av krisberedskap ser ut i Sverige i relation till de frågorna för att få en lägesbild. På basis av det vi får fram ska vi också kunna ge något slags rekommendationer i det arbetet, säger Göran Larsson.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har beställt rapporten. Syftet är att få ökad kunskap om ett område som hittills har varit relativt okänd mark.

I dag finns en medvetenhet om utresandeproblematik i exempelvis kommuner, men arbetet befinner sig i en trevande fas. Många känner en osäkerhet inför hur kommunerna ska agera och vad som är tillåtet och inte. Den nya studien är tänkt som ett underlag till fortsatt arbete.

– Jag har mycket kontakt med myndigheter och många är väldigt vilsna. De känner att det finns ett politiskt tryck på att agera, men vet inte vad de ska göra eller vilka effekter det eventuellt skulle få. I många fall har man också svårt att ringa in vad problemet är, säger Göran Larsson.

Polisen har identifierat 130 svenskar som har rest till Syrien, men siffran kan vara betydligt högre – uppemot 300. Sett till folkmängden är det en hög siffra, i relation till andra europeiska länder.

Förutom att dessa personer löper stor risk att bli dödade, påverkar det även det svenska samhället om de kommer hem igen. De kan ha upplevt eller gjort saker som kan vara traumatiserande, och flödet av exempelvis vapen och narkotika tros öka i samband med den här typen av resor.

– Det kan också vara så att vi plötsligt har personer i samma bostadsområde som har slagits på olika sidor i en konflikt. Ur ett myndighetsperspektiv finns det en stor risk att detta kan skapa problem.

Enligt Göran Larsson kan det finnas ett samband mellan våldshändelser i Mellanöstern och en ökande främlingsfientlighet och religiös intolerans i Sverige.

– Och om sådana åsikter växer, leder det till en ökad benägenhet att vilja ge sig iväg? Det blir en klassisk hönan eller ägget-fråga.

Rapporten, Globala konflikter med lokala konsekvenser?, kommer även att ta upp svenskar som strider i andra områden än just Syrien.

– Vi har till exempel ett 30-tal svenskar som strider i Ukraina, och under kriget i Gaza 2014 fanns det omkring 15 svenskar som stred på den israeliska sidan. Det är också exempel på hur globala kriser landar i en lokal miljö.

Fakta
Studien Globala konflikter med lokala konsekvenser? är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och skrivs av Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, och Mårten Björk, doktorand i religionsvetenskap och teologi, under vintern/våren 2015.

I november 2014 blev Göran Larsson, ihop med Simon Stjernholm vid Lunds universitet, klar med rapporten Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Den studien skrevs på uppdrag av SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.