Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport: Svenska medietrender 1995-2019

Publicerad

I den nya rapporten Svenska Medietrender avhandlas åsikter och vanor när det kommer till medier och nyhetstjänster i Sverige. Digitaliseringen av medielandskapet skapar ett genomgående mönster.

SOM-institutet introducerar Svenska Medietrender 1995-2019 – en ny samlingsrapport med det mesta av det vi mäter inom det breda området medier i Sverige. Rapporten innehåller tidsserier och gruppjämförelser för frågor om såväl medie- och nyhetskonsumtion, allmänna medievanor samt förtroende för journalister, radio och tv.

Perspektiv på digitaliseringsprocessen

Givetvis präglas rapporten av hur det svenska medielandskapet förändrats under de 25 år som presenteras. Nyhetskonsumtion, tidningsprenumerationer och kommenterande av artiklar sker alla idag i huvudsak digitalt. Ulrika Andersson, medieforskare vid SOM-institutet och författare till rapporten, radar upp några av de senaste resultaten i relation till digitaliseringen:

Vi verkar befinna oss i en platåfas när det gäller användning av nyhetssajter och nyheter i sociala medier, där blir det spännande att se vad som händer framöver. Kvällspressen, framförallt Aftonbladet, har lyckats väl med att nå ut till publiken digitalt och idag är det fler som tar del av kvällspress än någonsin tidigare. Sedan 1995 har för varje år allt färre rapporterat att de prenumererar på någon morgontidning, men 2019 vände faktiskt denna tydliga trend. Den digitala klyftan mellan äldre och yngre består, dock ökar den äldsta åldersgruppens digitala nyhetskonsumtion något steg för varje år som går vilket på sikt leder till ett mer jämlikt digitalt medielandskap.

Om rapporten
  • Svenska medietrender bygger på svar insamlade i de nationella SOM-undersökningarna 1995-2019.
  • Undersökningsresultaten presenteras i tidslinjer följt av tabeller med jämförelser mellan grupper.
  • Rapporten kommer att uppdateras varje år med nya resultat från SOM-undersökningen.
  • Den nationella SOM-undersökningen 2020 går i mitten av september ut till 22 500 slumpmässigt utvalda personer boende i Sverige.