Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport: "Politik och förvaltning på nätet"

Publicerad

En ny rapport i Förvaltningshögskolans rapportserie har publicerats, nummer 140. Rapporten, som bär titeln "Politik och förvaltning på nätet" är en antologi med två excellenta masteruppsatser i offentlig förvaltning från 2016.

 

Den första uppsatsen är pol master Therese Jakobssons uppsats ”När det nödvändiga blir det önskvärda. Teknik och politik i e-förvaltningspolicys 2000-2012”. Jakobsson fokuserar på hur relationen mellan det politiska och det tekniska konstrueras i statliga policydokument; på vilka idéer och föreställningar om teknik, politik och förvaltning det är som gör att e-förvaltningens införande ses som något nödvändigt såväl som önskvärt.

Den andra studien är pol master Helena Richardssons uppsats ”Politiker på Twitter – en förändrad politikerroll”. Richardsson har intervjuat en rad framträdande politiker och analyserar hur de ser på gränserna mellan det offentliga och det privata, och mellan det politiska och det personliga. Hon beskriver bland annat hur politiker använder sin närvaro på Twitter för att minska barriärerna mellan politiker och medborgare samt för att bidra till ökat politiskt engagemang.

Rapporten är e-publicerad. Läs mer om förvaltningshögskolans rapportserie  och beställ tidigare rapporter här.