Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport om kommunal samverkan

Publicerad

En ny rapport har publicerats i Förvaltningshögskolans rapportserie (nr 126):

Erik Bergman: Interkommunal samverkan - en nödvändig lösning på kommunala utmaningar?

Fulltextlänk.

Läs mer om Förvaltningshögskolans rapportserie och beställ rapporter här.


_____________________________________________________

Kommunstrukturen i Sverige står i princip oförändrad sedan kommunblocksreformen som avslutades 1974. Men kommunerna står idag inför betydande utmaningar såsom en åldrande befolkning, avfolkning, finansieringsproblem och kompetensproblem. Det finns i dagsläget ingen tydlig politik för att lösa problemen, men samverkan mellan kommuner har seglat upp som ett sätt att möta några av dessa utmaningar.

Även om interkommunal samverkan är en vanlig lösning på dessa problem kan ingen kan säga hur omfattande samverkan är. Och trots att interkommunal samverkan har stor betydelse för kommunal serviceproduktion är fenomenet inte är särskilt uppmärksammat, vare sig i samhällsdebatten eller i forskningen. I de studier som tidigare gjorts i ämnet återfinns dock många förväntningar på att samverkan har stora effekter för kommunernas verksamhet, såväl goda som mindre goda. Beläggen för sådana förväntningar är dock få.

I denna rapport studeras kommunernas syn på samverkan. Bland teman som problematiseras märks kommunal stordrift, kommunal flerterritorialitet, demokrati och huruvida en framtida indelningsreform underlättas eller motverkas genom samverkan. Författaren har prövat om samverkan är en lösning på kommunala utmaningar genom studier av fyra små kommuner i Västra Götalands Län. Analysen bygger på en programteoretisk metod, där utmaningar, aktiviteter och effekter prövats. En slutsats är att samverkan är en nödvändig politik för Sveriges kommuner.

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är en ackrediterad medlem av The European Association for Public Administration Accreditation. Varje år producerar våra studenter ett antal masteruppsatser av hög kvalitet. ”Interkommunal samverkan – en nödvändig lösning på kommunala utmaningar?” av Politices Master Erik Bergman är ett excellent exempel på en masteruppsats i offentlig förvaltning från vårterminen 2013.