Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport om kommunal revision

Publicerad

En ny rapport har publicerats i Förvaltningshögskolans rapportserie (nr 125): 

Angelica Börjesson och Marcus Starcke: Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande.

Fulltextlänk.
Läs mer om Förvaltningshögskolans rapportserie och beställ rapporter här.De kommunala revisorerna är den institution som enligt kommunallagen ska granska den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning. Revisorer är förtroendevalda partipolitiker, och kommunal revison handlar alltså om politiker som granskar andra politiker.

De kommunala revisorernas komplexa roll och deras opartiskhet i förhållande till de granskade har diskuterats under lång tid, men forskningen om institutionen har varit mycket begränsad. I denna rapport angrips kärnfrågorna i debatten om den kommunala revisionen: Hur hanterar revisorerna den diskrepans som uppstår när fullmäktige är ovillig att följa revisionens rekommendationer om ansvarsprövning och i vilken grad kan partipolitiska överväganden förklara fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan?

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet är en ackrediterad medlem av The European Association for Public Administration Accreditation. Varje år producerar våra studenter ett antal masteruppsatser av hög kvalitet. I rapporten ”Politiska granskare” ingår två exempel på excellenta masteruppsatser i offentlig förvaltning från 2012: Angelica Börjessons ”Revidera i motvind” och Marcus Starckes ”Den kommunala revisionens partipolitiska dimension”.

Rapportens tema faller väl inom Förvaltningshögskolans forskningsplattformar Kommunforskning och Granskning av offentlig verksamhet.

Angelica Börjesson är verksam vid Förvaltningshögskolan och Marcus Starcke är verksam i Kungälvs kommun.