Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport om investeringskalkyler och beslutsteori

Publicerad

En ny rapport, nr 128, har publicerats i Förvaltningshögskolans rapportserie: "Investeringskalkyl och beslutsteori. Verktyg för beslutsfattande under osäkerhet" av Louise Holm och Osvaldo Salas.

Den privata och den offentliga sektorn måste ständigt blicka framåt med sin verksamhet för att möta kommande tiders utmaningar på ett tillfredsställande sätt. Det är således viktigt för beslutsfattarna att ha tillgång till lämpliga verktyg för att göra korrekta bedömningar.

Beslutsanalys är en teknik som kan hjälpa oss att hitta det bästa alternativet bland vissa typer av problem med särskilda egenskaper. Den här rapporten beskriver beslutsteorin som handlar om hur beslut borde fattas och hur optimala beslut uppnås. Beslutsteorin uppstod redan under 1600-talet för att studera val i situationer där följderna var ovissa.

I offentlig förvaltning är beslutsanalys ett värdefullt verktyg eftersom många av de statliga och kommunala satsningarna har en lång tidshorisont. Detta innebär att beslutsfattande sker utifrån dagens information och förutsättningar om framtiden. Beslutsanalys i sig garanterar inte ett positivt utfall eftersom ett projektresultat är villkorat till framtidens okända utveckling. Beslutsfattaren bör därför försöka att reducera riskerna för att åstadkomma gott resultat. Genom införandet av sannolikhetsteori kan ett mer rationellt beslutsfattande under osäkerhet främjas.

Vidare beskriver rapporten när beslutsanalys kan tillämpas, hur tekniken fungerar samt illustrationer till praktiska tillämpningar som visar hur beslutsanalys underlättar vid valet om att genomföra eller inte genomföra ett projekt. Rapporten beskriver de bakomliggande begreppen, de centrala delarna och förklarar de olika stadierna av beslutsanalys.

Louise Holm är ekonomie doktor i nationalekonomi och Osvaldo Salas är ekonomie doktor i nationalekonomi och docent i offentlig förvaltning. Båda är universitetslektorer och verksamma som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
 

Läs mer om Förvaltningshögskolans rapportserie och beställ rapporter här.