Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny rapport om att bedöma språklig kompetens

Publicerad

Hallå där Gudrun Erickson, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och redaktör för den nyutkomna RIPS-rapporten Att bedöma språklig kompetens. I den ger 19 medarbetare i projektet Nationella prov i främmande språk, vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, en mångfacetterad bild av utvecklingsarbetet bakom de nationella proven och bedömningsstöden i engelska och moderna språk.

Varför har ni skrivit rapporten?
– Det finns flera skäl: först och främst känns det viktigt att ge en samlad bild av det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som sedan många år bedrivs i samband med Skolverkets uppdrag att utveckla de nationella proven i språk. Med rapporten, som innehåller elva olika texter, vill vi också informera om den konkreta verksamheten med utveckling av de nationella proven och bedömningsmaterialen för språk. Proven används varje år av hundratusentals elever och deras lärare i den svenska skolan. Vidare kan vi på detta sätt visa både på de grundläggande principer för bedömning som gäller och den omfattande samverkan som försiggår både med mottagarna av materialen, elever och lärare, och med andra experter, nationella såväl som internationella, av olika slag. Det handlar om lärarutbildare, forskare inom olika områden, pedagoger med specialpedagogisk kompetens och personer med det aktuella språket som första- eller andraspråk.

– Det känns också viktigt att ge insikt i den närmare tvååriga process som leder fram till ett färdigt material och att ge exempel på studier som ingår i utvecklingsarbetet. Slutligen ser vi rapporten som ett tydligt exempel på ett fruktbart arbete inte bara i det nationella provprojektet utan i högsta grad också i vår språkpedagogiska KAM, den kompletta akademiska miljön, där medarbetare med delvis olika fokus tillsammans arbetar med universitetets tre uppgifter: undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Vem vänder sig rapporten till?
– Vi tänker oss att rapporten kan vara av intresse för flera kategorier av läsare. Det handlar om studenter i lärarutbildning och/eller andra kurser relaterade till lärande, undervisning och bedömning i språk, lärare och skolor som söker material för kompetensutveckling samt personer med intresse för ledning av pedagogisk verksamhet. Vidare hoppas vi att det vi skrivit är relevant och användbart för kolleger vid universitet och högskolor som arbetar med bedömningsfrågor, samt för en intresserad allmänhet.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna till ett seminarium inom Kollegiet för språkpedagogik den 15 januari 2019, då rapporten Att bedöma språklig kompetens kommer att presenteras och diskuteras.
Rapporten finns på http://hdl.handle.net/2077/57683

Mer information: Gudrun Erickson, gudrun.erickson@ped.gu.se, tel: 031-786 2453