Bild
En flicka med ett par avancerade 3D-glasögon pekar ut mot rymden.
Foto: Universeum
Länkstig

Ny professor ska arbeta med datavisualisering på Universeum

Publicerad

Göteborgs universitet och Universeum stärker sin samverkan och genomför en gemensam satsning på lärande via datavisualisering. Med avancerad teknik kommer besökare på Universeum att kunna uppleva avlägsna platser och få en förståelse för komplexa samband och skeenden. Som ett led i satsningen inrättas en ny professur som får både universitetet och Universeum som sin arbetsplats.

Bild
Bild på Lena Pareto.
Lena Pareto.
Foto: Kristin Wiktorsson

– Det finns otroliga möjligheter med datavisualisering. Det är endast fantasin som sätter gränser för vad som kan göras och för hur barn och unga kan interagera med tekniken, säger Lena Pareto, tillträdande professor i pedagogik.

Lena Pareto tillträder sin tjänst den 15 april. Samtidigt byggs ett nytt visualiseringslabb och en ny visualiseringsdom på Universeum. Labbet ska öppna i december 2021 och domen våren 2022. I visualiseringsdomen kommer komplex forskning göras tillgänglig för alla. Genom avancerad teknik kommer besökarna att kunna uppleva avlägsna platser och få förståelse för skeenden som är för små, stora, snabba eller långsamma för människan att överblicka. I visualiseringslabbet kommer man som besökare själv utforska och laborera med forskningsdata inom en rad olika områden.

– Det kommer att bli häftigt. Men tekniken har inget egenvärde. Det intressanta är hur den kan hjälpa oss människor och bidra till lärande, säger Lena Pareto och fortsätter:

– Med datavisualiseringar är det möjligt att skapa en visuell upplevelse av hur olika saker hänger ihop eller förändras över tid. Man är inte begränsad till sådant som vi normalt kan se och uppleva utan man kan få en förståelse för hur matematiska beräkningar går till eller hur vårt jordklot har utvecklats under miljontals år. Om användaren dessutom kan interagera med datamaterialet och själv testa vad som händer om man ändrar något, så kan det ge en helt annan förståelse av dessa fenomen.

Upplevelsebaserat lärande

Lena Pareto doktorerade i datavetenskap 1995, har forskat om hur teknik och digitalisering kan stödja människors lärande och kommer närmast från en tjänst som professor vid Högskolan Väst. Hon har också utvecklat digitala läromedel för skolelever.

– Det är som en dröm att få den här rollen på Universeum. Det låter som en kliché, men det är verkligen sant. Jag jobbar med att utveckla upplevelsebaserat lärande och miljön på Universeum är sagolik för det.

Hennes arbetsplats kommer att vara på både Universeum och institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Syftet är att hon samtidigt ska främja barn och ungas lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik på Universeum och bedriva forskning om just datavisualisering och lärande.

– Det gäller att skapa en lärsituation runt omkring datavisualiseringen. Nyckeln är att locka till intresse och skapa aha-upplevelser. Sedan måste man behålla engagemanget och ta det ett steg längre. För Universeums del skulle det kunna vara att bredda samarbeten med skolor och sträcka ut besöken i tid med för- och efterarbete, säger Lena Pareto.

Internationellt ledande forskning inom pedagogik och digitalisering

På Göteborgs universitet bedrivs sedan lång tid tillbaka internationellt ledande forskning inom såväl pedagogik och digitalisering, som lärande i teknik, naturvetenskap och matematik.

– Den här satsningen är en fantastisk möjlighet där vi kommer att knyta samman pedagogisk forskning med lärmiljöer och program på Universeum. Det finns en stor utvecklingspotential i detta. Vi kommer att utforska den allra senaste tekniken inom digitalisering och AI, och förhoppningsvis kan det leda till att undervisning och lärande inom teknik, naturvetenskap och matematik utvecklas, säger Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Satsningen på professuren möjliggörs genom donationer från flera stiftelser: FRF-stiftelsen, Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen, Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond. Professuren är nära kopplad till Universeums andra satsningar inom datavisualisering och AI. Tillsammans främjar dessa satsningar flera andra forskningsområden, som medicin, pedagogik och hållbar utveckling.

– Det är glädjande att vi nu tack vare stiftelsernas bidrag kan tillsätta denna mycket intressanta professur i samarbete med Universeum, säger Eva Wiberg rektor vid Göteborgs universitet.

Kontakt:
Lena Pareto, tillträdande professor i pedagogik, telefon: 0706-632212, e-post: pareto.lena@gmail.com

Åke Ingerman, dekan Utbildningsvetenskapliga fakulteten, telefon: 0766-18 26 37, e-post: ake.ingerman@gu.se

Text: Carl-Magnus Höglund

Lena Pareto
  • Tillträder den 15 april som professor i pedagogik vid Göteborgs universitet med särskilt uppdrag knutet till Universeum.
  • I tjänsten ingår att främja lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik med stöd av datavisualiseringar och AI på Universeum, samt forskning om digitalisering och lärande.
  • Lena Pareto doktorerade i datavetenskap 1995, forskar om interaktion mellan teknik och människa och har varit anställd på Högskolan Väst sedan 2003.