Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny professor framtidsspanar om handeln

Publicerad

Johan Hagberg är ny professor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Genom en donation från Handelns forskningsstiftelse har Johan blivit utsedd att arbeta med forskning och att leda utvecklingen av forskningen inom Centre for Retailing. Med lång erfarenhet från att forska om handel får han här ge sin bild om några frågor som är viktiga för handeln i framtiden.

Vad handlar din forskning om?
-Jag har studerat digitalisering och förändring i mötet mellan konsumenter och detaljhandel ända sedan mitt avhandlingsprojekt, där jag studerade den tidiga e-handelns framväxt. I senare projekt har jag bland annat forskat om handelns digitalisering med fokus på fysiska butiker och kring digitalisering av konsumtionskulturen. I det senare projektet har jag bland annat studerat marknadsinfrastrukturer inom handeln när det gäller framväxten av streckkoder. Streckkoderna inkluderar inte bara handeln utan också leverantörer av varor, produktförpackningar och kassasystem med mera och bygger på branschöverenskommelser och samordning där hela handeln kunnat använda det på ett sätt som fått stor betydelse för handelns utveckling.

Du pratar om värdet av samordning, inom vilka fler områden skulle det kunna finnas gemensamma infrastrukturer inom handeln?
-Ett exempel handlar om leveranser av det konsumenter köper via e-handel. I Sverige e-handlar konsumenter idag från många olika företag och så finns det väldigt många olika leveransalternativ. I många andra länder sker mycket av e-handeln genom ett fåtal plattformar och du får då annan typ av samordning både när det gäller både köp och leveranser. Vidare är e-handeln i Sverige idag helt beroende av att det finns en fysisk butiksinfrastruktur då huvuddelen av alla paket går via utlämningsställen och det blir allt större tryck på dem och det finns allt mindre utrymme att utöka denna del av infrastrukturen. Här tror jag det behövs en bättre gemensam infrastruktur för en digitaliserad handel och det kan vara då dels i och runt butikerna, men också arbetsplatser och nära hemmen. Det finns många enskilda bra initiativ redan idag, men det krävs gemensamma samverkansformer mellan olika distributörer, detaljhandelsföretag, fastighetsägare och konsumenter för att det både ska bli kostnadseffektivt och bättre ur hållbarhetsperspektiv.

Vad tänker du om handelns erbjudande i framtiden?
-Hittills har handelns erbjudande varit väldigt fokuserat på produkt och pris. Jag tror att vi kommer se en förändring mot ett utökat erbjudande där företag erbjuder mer än enskilda produkter och ofta i samverkan med andra företag. Genom att hitta samverkansformer kan man åstadkomma fördelar mellan olika aktörer som också gynnar konsumenterna. Man kan fortfarande konkurrera med varandra på vissa områden och det behöver man alltid göra, men det finns andra saker där man kan samverka mer. För att jämföra med till exempel ett köpcentrum, så bygger ju inte alla butiker en egen parkeringsplats eller egna vägar till och från utan det är något man samarbetar om, medan man konkurrerar sinsemellan när kunden väl är på plats.

Kommer den fysiska butiken att finnas kvar i framtiden?
-Det är väl egentligen inget som faktiskt pekar på att de fysiska butikerna helt ska försvinna, men de kommer nog att se ut och fungera på andra sätt än vad de tidigare gjort. Exempelvis har ju antalet livsmedelsbutiker i Sverige minskat med 90 procent sedan mitten av 1900-talet, men det gick från många små butiker till färre och betydligt större butiker. Nu är det framförallt inom sällanköpshandeln där många spår stora förändringar, men då bör man också beakta att det sker förändring i form av att det växer fram nya koncept men också förändrade roller för de butiker som redan finns. Exempelvis kan närbutiker få en viktigare roll som utökade uthämtningsställen, men också för mer kompletteringshandel. Det kan också bli fler konceptbutiker och tillfälliga popup-butiker, där aktörer som tidigare bara sålt via nätet också vill möta kunder fysiskt på nya platser. Det kan också vara butiker som vi inte tänker på som butiker utan mer av ställen där man kan hämta, prova och sedan har möjlighet att göra kompletteringsköp men att man bara erbjuder en utvald del av sortimentet. Överhuvudtaget tror jag att den spännande och intressanta utvecklingen inom handeln kommer att fortsätta under lång tid framöver.

Kontakt

Johan Hagberg, johan.hagberg@gu.se, 031-786 1493

Läs mer

Handelns digitalisering - Undran inför framtidens affärer
Johan Hagberg, Anna Jonsson
Lund, Studentlitteratur, 2016

Hur konsumtionen digitaliseras
Magdalena Petersson McIntyre, Barbro Johansson, Niklas Sörum, Christian Fuentes, Johan Hagberg et al.
Göteborg, Centrum för konsumtionsvetenskap, Rapport 2019
Rapport

Thinking market infrastructure: Barcode scanning in the US grocery retail sector, 1967–2010
Hans Kjellberg, Johan Hagberg, Franck Cochoy
Kapitel I bok 2019

Om Centre for Retailing

Centre for Retailing är ett forskningscentrum vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Det är en mötesplats inom handel där akademi och näringsliv kan utbyta kunskaper och där forsknings- och utbildningsverksamhet kan byggas upp som är till nytta för handeln.