Hoppa till huvudinnehåll
Bild
arbete vid laptop
Länkstig

Ny nationell forskarskola om digitalisering

Göteborgs universitet och åtta andra lärosäten ingår i en ny satsning på en nationell forskarskola med fokus på lärande, interaktion och kunskap som startar i höst. Nio nya doktorander ska med hjälp av fördjupade kunskaper inom bland annat pedagogik och tillämpad informationsteknologi lära sig att bättre förstå de krav ett digitaliserat samhälle ställer på skola och utbildning.

Bild
Johan Lundin
Johan Lundin, professor i informatik.

Forskarskolans namn är LIKED (Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld) och finansieras med 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet (VR). Bakom initiativet står en grupp forskare från nio svenska lärosäten som vill bidra till ökad kunskap och förståelse för de utmaningar ett digitaliserat samhälle står inför.

– Intresset för dessa frågor finns i mindre grupperingar på många högskolor runt om i landet. Satsningar som LIKED är därmed nödvändiga för att skapa volym och sammanhang för forskningen. Det finns också ett stort behov i samhället av ny forskning inom området, säger Johan Lundin, professor i informatik vid Göteborgs universitet och ordförande i sammanslutningen GRADE Research som står bakom initiativet.

Digitaliseringens konsekvenser för lärande

Några av de frågeställningar som forskarskolan ska arbeta med är vilka uppgifter i samhället som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska artefakter och vilka ska utföras av människor? Svaren på dessa frågor avgör exempelvis vad elever i grundskolan ska lära sig och vilka verktyg och metoder de och deras lärare behöver använda.

– De senaste åren har en mängd strategiska satsningar presenterats kring digitalisering inom skolan men utan goda kunskaper om såväl möjligheter som konsekvenser för lärande och utbildning så finns risken att dessa satsningar inte får önskad effekt. För att råda bot på det är det nödvändigt att digitaliseringsfrågor inte ses enbart som tekniska, utan även undersöks tvärvetenskapligt vilket vi nu gör, säger Johan Lundin. 

LIKED är en naturlig fortsättning på två tidigare forskarskolor, GRADE och UPGRADE, och som också finansierades av VR. Skillnaden den här gången är att perspektivet breddas.

– I de två tidigare skolorna har vi varit mycket närmare kopplade till lärarutbildningen. Denna forskarutbildning tar istället avstamp i samhällets digitalisering och doktoranderna förväntas hantera hur ett digitaliserat samhälle ställer nya krav på lärande och kunskap, säger Johan Lundin.

Locka de bästa doktoranderna

Att för tredje gången sedan 2017 beviljas medel för en forskarskola är ett kvitto på att forskarna förvaltat de tidigare medlen väl samt projektets höga kvalitet. Även om det är en nationell satsning är de kommande doktorandtjänsterna öppna att söka i konkurrens över hela världen med förhoppningen att locka de bästa studenterna och forskarna.

– Vi är på god väg att bygga upp en forskningsmiljö i Sverige med en volym och kvalitet som vi aldrig tidigare sett inom området digitalisering av lärande, kunskap och utbildning, säger Johan Lundin.

FAKTA
  • LIKED är en nationell forskarskola som startar hösten 2021 vid följande nio lärosäten: Umeå universitet (värd), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet samt Mittuniversitetet.
  • En av utgångspunkterna för forskarskolan LIKED är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. De ämnesområden som finns representerade är ämnesdidaktik, didaktik, pedagogik, teknik och lärande, mediateknik, informatik, pedagogiskt arbete och tillämpad IT. Lärosätena samarbetar och ger kurser utifrån respektive expertis inom området.
  • GRADE Research i vilket forskarskolorna GRADE och UPGRADE ingår, har totalt 23 doktorander och tolv affilierade. LIKED blir ett tillskott till den redan befintliga miljön.