Länkstig

Ny hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett professor Alfredo J. Artiles, Arizona State University, USA, till 2019 års hedersdoktor för hans betydande insatser för fakulteten.

Bland många uppdrag kan nämnas att professor Artiles av president Obama 2011 utsågs till medlem av President’s Advisory Commission on Educational Excellence for Hispanics. Han är även medlem av National Academy of Education.

Alfredo J. Artiles är tillsammans med kollegor från Göteborgs universitet medlem i ett internationellt konsortium med fokus på rättvis specialundervisning. Via professor Artiles har forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik bland annat bjudits med i bokprojekt och inviterats till konferenser.
Inte minst forskarna inom forskningsmiljön PRIS – Platform for Research in Inclusive education and School development – vid nämnda institution knyter förhoppningar till ett fortsatt samarbete med Alfredo J. Artiles.

– Uppgiften inom PRIS är att skapa en forskningsplattform med hög forskningsprofil som undersöker frågor om inkludering och uteslutning av barn och vuxna inom utbildning, policies och praktik. En viktig uppgift är att kombinera skolutvecklingsområdet med en inkluderande utbildning med ett uttalat mål om jämlikhet och social integration för alla. Professor Artiles blir en hjälp att skärpa våra tankar i detta, säger Girma Berhanu, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Alfredo J. Artiles var gästprofessor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik 2012-2014.
Formellt utses hedersdoktorer på universitetets promotionshögtid den 18 oktober 2019.