Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny forskning visar historiskt välstånd i Afrika

Publicerad

Har fattiga länder alltid varit fattiga? En ny studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet undersöker hur levnadsstandarden såg ut och utvecklades i det förkoloniala Västafrika, med fokus på dagens Ghana. Resultaten utmanar en vanlig föreställning om fattigdomen i Afrika.

- Många tror att samhällena i Afrika mer eller mindre alltid har varit fattiga. Min forskning om Ghana visar att den historiska levnadsstandarden där var förhållandevis hög jämfört med många andra samhällen runt om i världen vid samma tid, säger Klas Rönnbäck, docent i ekonomisk historia.

Forskningen har publicerats i den nyutgivna boken “Labour and Living Standards in Pre-Colonial West Afrika: The Case of the Gold Coast” (Routledge, 2016). Rönnbäck har genom att använda olika källor kunnat ge en bild av de generella arbetsförhållandena som fanns och den materiella levnadsstandarden som kunde uppnås med hjälp av inkomster från arbete för befolkningen i 1600- och 1700-talets Ghana.

Befolkningen hade relativt höga inkomster räknat per arbetstimme, men den nya forskningen visar samtidigt att de inte verkar ha konsumerat särskilt mycket materiella föremål. Istället använde de sitt ekonomiska överskott till att arbeta kortare dagar än man gjorde på många andra håll i världen vid denna tid.

Levnadsstandarden försämrades dock under den period som har studerats för många grupper i samhället.

- Levnadsstandarden verkar sjunka som en konsekvens av den ökande europeiska slavhandeln, och de konflikter som de följde i dess spår, säger Klas Rönnbäck. Det här visar på vilka allvarliga negativa konsekvenser som den europeiska slavhandeln fick för Afrikas ekonomiska utveckling.

- - -

Intäkterna från försäljningen av boken doneras till organisationen Anti-Slavery International. Organisationen grundades 1839 och har som mål att utrota all form av slaveri, inklusive människohandel, tvångsarbete, slavarbete, barnarbete och tvångsäktenskap.
 

Kontaktuppgifter

Docent Klas Rönnbäck
E-mail: klas.ronnback@econhist.gu.se
Telefon: 031-786 4520

Kommunikatör Kajsa Folmeus Strandberg
E-mail: kajsa.strandberg@gu.se
Telefon: 031-786 1454