Bild
none
Foto: Mostphotos
Länkstig

Ny forskarskola för lärare på folkhögskolor

Publicerad

I höst startar den första forskarskolan som riktar sig till lärare på folkhögskolor. Forskarskolan har tillkommit efter ett initiativ av regeringen och kommer att bedrivas som ett samarbete mellan Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping.

Bild
Porträtt på Johan Söderman.
Johan Söderman.
Foto: Johan Wingborg

– Det är den första forskarskolan i sitt slag. Folkhögskollärare har varit en eftersatt grupp, säger Johan Söderman, professor i pedagogik och ansvarig för Göteborgs universitets medverkan i forskarskolan.

Tolv forskarstuderande kommer att antas och de kommer att bedriva praktiknära forskning på halvtid samtidigt som de arbetar kvar på sin folkhögskola på halvtid.

– Idén är att de ska forska om sin egen undervisning och att den kunskap som skapas ska föras tillbaka till folkhögskolorna. Det kan ses som en form av kompetenshöjning vilket kan bidra till att stärka folkhögskollärarna och öka yrkets status. Utöver det är forskarskolan ett led i att stärka forskningen om den unika pedagogiska praktik som svensk folkhögskola är, säger Johan Söderman.

Den nordiska folkbildningstraditionen är unik

Den nordiska folkbildningstradition är världsunik och går tillbaka till mitten av 1800-talet då de första folkhögskolorna startades. Sedan dess har folkhögskolorna erbjudit utbildningar till vuxna medborgare och därmed givit många människor både en andra och tredje chans.  Idag finns det en stor bredd på folkhögskolor. Från de klassiska programmen som motsvarar gymnasiekompetens, till riktade utbildningar för långtidsarbetslösa, svenska för invandrare (sfi) och spetsutbildningar inom till exempel foto och konst.

Göteborgs universitet blir ett av tre lärosäten som får ansvar för forskarskolan eftersom det här sedan lång tid tillbaka finns en bred forskning om folkbildning och folkhögskolor, och dessutom ett utvecklat samarbete mellan universitetet och folkhögskolor.

– Forskarskolan knyter an till Göteborgs som plats och till Göteborgs universitet. Göteborg har varit centralt för den nordiska bildningstraditionen med bland annat Nordiska folkhögskolan och när Göteborgs universitet grundades 1887 var tanken att det skulle knyta an till folkbildning och vara något annat än universiteten i Uppsala och Lund, säger Johan Söderman.

Text: Carl-Magnus Höglund

Forskarskola för lärare på folkhögskolor
  • Den nya forskarskolan är en del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor.
  • Linköpings universitet är värduniversitet för forskarskolan, men den genomförs i samarbete med Göteborg universitet och Högskolan i Jönköping.
  • Tolv platser finns med i denna utlysning. Sista ansökningsdag är 29 april. Forskarskolan startar den 1 september.
  • Läs mer och ansök här.