Hoppa till huvudinnehåll
Bild
deltagare i zoom-möte
35 doktorander deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola. Med hänsyn till pågående pandemi arrangerades mötet som en två dagars virtuell konferens.
Länkstig

Ny forskarskola för AI-doktorander

Två doktorander från Göteborgs universitet deltog i ett första möte organiserat av Wallenbergstiftelsens satsning på artificiell intelligens, WASP-HS. Sammanlagt träffades 35 doktorander från hela Sverige för att utbildas inom artificiell intelligens med fokus på humaniora och samhällsvetenskap genom en nystartad forskarskola.

– Mitt projekt har arbetstiteln ”Trusting simulated images". Under de kommande åren ska jag undersöka vilken nivå av tillit som finns bland radiologer och annan medicinsk personal inför nya system med artificiell intelligens. Det knyter an till WASP HS-projektet i stort vilket handlar om att utforska tillit till artificiell intelligens inom olika områden, säger Jabbar Hussain.

Jabbar Hussain har tidigare arbetat på KTH i Stockholm och är tillsammans med Shuren Yu nyblivna doktorander vid Göteborgs universitet genom forskarskolan.

Integrerad utbildning inom humaniora, samhällsvetenskap och AI

Forskarskolan kompletterar befintliga doktorandprogram vid Göteborgs universitet genom att bidra till en bred tvärvetenskaplig kompetens inom humaniora och samhällsvetenskap och dess relation till AI och autonoma system. Ett mål är att utbilda framtida forskare genom integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, politisk forskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Med hänsyn till pågående Corona-pandemi arrangerades mötet som en två dagars virtuell konferens med syfte att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och att doktoranderna ska få möjlighet att lära känna varandra.

– Jag tycker att välkomstmötet var en stor framgång. Doktoranderna är mycket nöjda och positiva till att få vara en del av WASP-HS och målet att låta dem lära känna varandra fungerade riktigt bra. Det här är en mycket bra start, säger Christian Balkenius, ledare för forskarskolan och professor vid Lunds universitet.

660 miljoner kronor under tio år

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat med 660 miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Syftet är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Till programmet knyts ett stort antal doktorander som var och en har anställning vid något av de svenska universitet som deltar i programmet. Utöver doktorandernas lokala förankring vid universiteten kommer forskarskolan att bygga en nationell gemenskap där forskarstudenterna kan lära av och stödja varandra under såväl doktorandstudierna som under deras fortsatta karriär inom AI-området.

– Nästa steg i forskarskolan är två kurser som kommer att ges under denna termin som en introduktion till intelligens ur ett mänskligt respektive ett tekniskt perspektiv. Målet är att ge doktoranderna en gemensam grund för deras forskning och framtida doktorsavhandlingar, säger Christian Balkenius.
 

Text: Mikael Hansson, Umeå universitet och Peter Larsson

Mer om projektet

Jabbar Hussain och Shuren Yu är båda doktorander vid institutionen för tillämpad informationsteknologi och knutna till WASP-HS projektet Professional trust and autonomous systems, som leds av professor Jonas Ivarsson.

Läs mer om Professional Trust and Autonomous Systems

Läs mer om WASP-HS forskarskola