Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny doktorand är intresserad av sambandet mellan kulturarv och hälsa

Vem väljer vilka konstverk ett sjukhus ska ha, och hur ser förhållandet ut mellan konsten och patienternas hälsa? Det är två frågor som Khaled Ahmed, doktorand från Egypten, ska försöka besvara under de närmsta fyra åren.

Khaled Ahmed är från Kairo, där han brukade volontärarbeta som guide: han tog med egyptiska ungdomar till lokala platser med kulturarv.

Khaled Ahmed I Egypten ses kulturarv huvudsakligen som turistattraktioner. Icke-egyptier är den huvudsakliga målgruppen när kulturarv marknadsförs. Till exempel gjorde jag många visningar i det Egyptiska museet, och många unga egyptier visste inte att de kunde gå in där. De trodde att det var enbart för utlänningar! säger Khaled Ahmed.

Flyttade till England

Han fick ett stipendium för utlandsstudier och flyttade till Durham, England, där han tog en mastersexamen i international cultural heritage management.

De ett och ett halvt år han tillbringade i Storbritannien gjorde honom än mer intresserad av att utforska kopplingar mellan kulturarv – som museisamlingar, musik och målningar – och andra aspekter av livet.

– Mycket av det jag upplevde i Storbritannien fick mig att vilja forska på kulturarv som något som kan åstadkomma mer än bara generera pengar, vilket är det synsätt som gäller i Mellanöstern. Till exempel hade vi en gästföreläsare som forskade på kulturarv i konfliktområden. Hon upptäckte att när ett forntida monument förstördes i en syrisk by, ökade dödstalen där direkt. Det är ett sätt att diskutera kulturarv på ett nytt sätt.

Vill undersöka koppling mellan kulturarv och offentlig sektor

Khaled Ahmed sökte en doktorandtjänst vid Göteborgs universitet som en möjlighet att undersöka kopplingen mellan kulturarv och den offentliga sektorn. Han kom till Göteborg i september, och även om planen för hans forskningsprojekt fortfarande håller på att utformas, är en av intentionerna att undersöka konst som hänger på sjukhus.

– Alla sjukhus i dag har konst på väggarna, och jag undrar: hur ser kriterierna ut för hur konst väljs till sjukhusen? Vem bestämmer vad som är estetiskt eller inte, eller vad som är vackert och inte? Och hur påverkas välbefinnandet av konsten?

– Projektet har två delar: en teoretisk, där jag kommer att undersöka vissa begrepp inom konstens estetik, filosofi och historia, och en praktisk där jag kommer att göra intervjuer med patienter, läkare och andra.

Khaled Ahmed är doktorand inom religionsvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion inom EU:s Marie Curie research grant. Hans handledare är professor Ola Sigurdson.