Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent med fokus på lärande och undervisning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Jörgen Dimenäs, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i allmändidaktik.

Jörgen Dimenäs är i nuläget engagerad i flera forskningsprojekt. Ett berör frågor kring vetenskap och beprövad erfarenhet i såväl grundskola som universitet. I ett annat projekt undersöker han frågor kring så kallad excellent undervisning och hur den kan förstås.
Han är också en av ledarna för Brobyggaren - ett för Göteborgs universitet och Göteborgs Stad gemensamt projekt - som syftar till att öka intresset för att utbilda sig till lärare i matematik och naturvetenskap i grundskola och gymnasium.

Det naturvetenskapliga klassrummet

Jörgen Dimenäs disputerade 2001 med avhandlingen Innehåll och interaktion. Om elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning, som idémässigt tog sin utgångspunkt i den undervisning han själv bedrivit som lärare i grundskolan. Därefter fortsatte han i sin forskning att undersöka det naturvetenskapliga klassrummet och fokuserade undervisningsdesign och innehållsliga frågor kring bland annat hållbar utveckling som ett exempel på tvärdisciplinaritet i utbildningar.
Han har även undersökt frågor kring studentfrågor och studentinflytande (2009), akademi och profession (2010), invandrade akademikers erfarenheter av svensk universitetsutbildning (2011), verksamhetsförlagd utbildning och beprövad erfarenhet (2012) samt skolor styrda av skilda pedagogiska ideal (2013). Vidare är han en av medlemmarna i redaktionsrådet för den nystartade vetenskapliga tidskriften Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik.

För mer information, kontakta Jörgen Dimenäs, jorgen.dimenas@gu.se, 031-786 2482