Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Porträtt på Catarina Schmidt.
Catarina Schmidt.
Länkstig

Ny docent forskar om villkor för barns och ungas kommunikation

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Catarina Schmidt, verksam vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), som docent i pedagogik.

Bild
Porträtt på Catarina Schmidt.
Catarina Schmidt.

Catarina Schmidt disputerade 2013 med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter. Den belyste vikten av att skapa sammanhang i undervisningen, där elever får bearbeta, tolka och kritiskt granska texter.

Efter disputationen har Catarina Schmidt fortsatt att forska om villkor och möjligheter för barns läsande och skrivande. Hennes forskning utgår sammantaget från de skilda positioner som barn, beroende på deras tidigare erfarenheter av att använda språk, texter och medier, möter utbildningssystemets läs- och skrivpraktiker från. Det har bland annat handlat om hur olika faktorer som genus, ålder, språklig och kulturell bakgrund, tillgång till litteratur samt läs- och medievanor påverkar elevers möjligheter att tillgodogöra sig undervisning och bli kritiska läsare.

Catarina Schmidt har också genomfört flera praktiknära klassrumsstudier i samverkan med lärare, genomfört forskning på uppdrag av skolhuvudmän och varit gästforskare vid Queensland University of Technologies i Australien.

För närvarande deltar Catarina Schmidt i flera projekt:

  • Forskningsprojektet Att utforska de svårfångade olikheterna – likvärdighet och kunskapssegregation i undervisningsprocesser som leds av Linnéuniversitetet.
  • I samverkan med Katharina Dahlbäck, IDPP, analyserar Catarina lärares och elevers deltagande i ett avslutat musik- och poesiprojekt på Långmosseskolan i Gårdsten.
  • I samverkan med Margaretha Häggström, IDPP, är Catarina redaktör för den kommande antologin Relational and Critical Perspectives on Education for Sustainable Development: Belonging and Sensing in a Vanishing World på förlaget Springer.
  • Från och med hösten 2020 går Catarina in som projektledare för ett nyligen beviljat ULF-projekt kring translanguaging på Bergsjöskolan i samverkan med skolans rektor och lärare samt Lisa Molin, lektor på Center för Skolutveckling.

För mer information kontakta Catarina Schmidt, telefon: 0766-184769, e-post: catarina.schmidt@gu.se