Bild
Sommarforskning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ny CFT-rapport: Medborgarforskning som turistattraktion

Publicerad

Medborgarforskning är ett sätt att skapa mer inkluderande forskning och samhällsutveckling, genom att allmänheten bjuds in till olika delar av den vetenskapliga processen.

I den här rapporten undersöks potentialen att inom maritim turism skapa reseanledningar kring medborgarforskning. Resultaten visar att möjligheterna för detta är goda, och att konceptet både kan bidra till personlig utveckling hos deltagaren och gynna destinationer. Rapporten är skriven av Anna Axelsson, student på masterprogrammet Sea & Society, inom ramen för forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs . Läs hela rapporten här