Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bokomslag
Länkstig

Ny bok sätter fokus på organisationer och kommunikation – och samhället

Hur organisationer och kommunikation påverkas av det omgivande samhället är utgångspunkten för en ny bok med Magnus Fredriksson, forskare vid JMG, som redaktör. Den riktar sig till såväl studenter som andra som vill förstå förutsättningarna för sina organisationers kommunikation.

Kommunikation en stor och viktig del av det som händer i organisationer. Utan att överdriva går det att hävda att organisationer inte skulle kunna skapas eller bestå utan kommunikation.

Vissa saker har alla organisationer gemensamt, men det finns också en hel del som skiljer dem åt. Förutsättningarna för en miljöorganisation är inte desamma som för ett företag som i sin tur har andra förutsättningar än en region. Eftersom villkoren för organisationer kan vara så olika, skiljer sig också motiven, hur, när, vad och med vem organisationer kommunicerar.

Det här är utgångspunkterna för boken Organisationer och kommunikation som är nyutkommen på Studentlitteratur.

Bokens redaktör är Magnus Fredriksson, forskare vid JMG, och förutom honom medverkar också Sara Ivarsson och Maria Sjögren från JMG samt ytterligare åtta forskare från lärosäten runt om Sverige.

Mer än en uppsättning av strategier

– Vår ambition har varit att skriva en bok som sätter ljuset på vad det är som förenar och skiljer olika organisationer åt. Det betyder att vi lägger större fokus på det omgivande samhället än vad som kanske är vanligt i andra böcker och när man annars talar om kommunikation, säger Magnus Fredriksson.

– Vi måste se kommunikation som något mer än en uppsättning strategier som kontrolleras av organisationer. Organisationer är i allra högsta grad påverkade av samhället och vi vill öka förståelsen för hur det ser ut på kommunikationsområdet. Vi får till exempel bara en del av bilden om vi försöker förstå myndigheters varumärkesarbete som ett strategiskt val. För att se helheten måste vi också förstå de omfattande förändringar som den offentliga sektorn har genomgått de senaste 30 åren. Och liknande förändringar har skett inom de flesta andra sektorer i samhället.

En lärobok för alla som vill förstå

Varje kapitel i boken fokuserar på en organisationstyp, bland annat några av våra vanligaste organisationer som kommuner, företag och intresseorganisationer, men också hybrider som universitet, statliga bolag och nätverksrörelser.

Boken är skriven som en lärobok för universitetsstudier, men är lika relevant för alla som arbetar i organisationer och vill förstå förutsättningarna för sin verksamhets kommunikation.

Bokens innehåll

  1. Organisationer och kommunikation – några utgångspunkter
  2. Kommuner och kommunikation – röster i demokratins och marknadens tjänst
  3. Regioner och kommunikation – en fråga om tillit
  4. Myndigheter och kommunikation – att balansera allmänintresse och egenintresse
  5. Universitet, högskolor och kommunikation – från information till synlighet
  6. Företag och kommunikation – övervakningskapitalism i informationsålderns tidevarv
  7. Bolag med statligt ägande och kommunikation – hybriditetens kommunikativa utmaningar
  8. Intresseorganisationer, metaorganisationer och kommunikation – röster och arenor för policyformering
  9. Nätverksrörelser och kommunikation – den digitala revolutionen

 

Mer information

Läs mer om boken på Studentlitteraturs webbplats: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/medie--och-kommunikationsvetenskap/organisationer-och-kommunikation/