Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om miljöpolitikens villkor

Publicerad

Det saknades en aktuell lärobok som kunde ge en detaljerad och heltäckande bild av hur det miljöpolitiska systemet fungerar. Det insåg författarna Sverker Jagers och Simon Matti och skrev därför Miljöpolitikens villkor som tar utgångspunkt i olika miljö- och hållbarhetsproblem som grundar sig i svårigheter att samarbeta och kollektiva problem.

 

Bild
Omslaget till boken Miljöpolitikens villkor
Boken Miljöpolitikens villkor är skriven av Sverker Jagers och Simon Matti.

Boken är tänkt att vara så heltäckande av området som möjligt och är skriven för att framförallt passa grund- och fortsättningskurser inom en rad olika discipliner som på olika sätt berör frågor kring miljö- och hållbarhetspolitik. Den spänner från den globala nivåns aktörer och strukturer till den enskilda individens attityder och beteende. Frågor såsom Varför uppkommer miljöproblem? Hur har synen på miljöproblem förändrats över tid? Hur har det påverkat politikens utveckling? och Vilka strukturer, processer och aktörer är inblandade i försöken att komma tillrätta med miljöproblematiken? får sina svar i boken.

Sverker Jagers, varför behövs den här boken?

– Intresset för miljö och hållbar utveckling som politikområde har ökat kraftigt i Sverige. Idag har de flesta lärosäten kurser inom fältet, både på statsvetenskapliga och andra institutioner. Trots detta finns det ingen någorlunda uppdaterad lärobok inom ämnet, något jag och Simon Matti tyckte var anmärkningsvärt och tog därför ett krafttag och skrev boken under hösten förra året och under våren i år.

Vad får läsaren med sig? 

– Boken skiljer sig en del från standardverket inom ämnet. Vi ägnar till exempel extra stor möda åt att med hjälp av teorier om kollektivt handlande förklara varför miljöproblem uppkommer och vi trycker även på behovet av att inte bara fokusera på alla de aktörer som orsakar miljöproblem, utan också att uppmärksamma alla de som drabbas av sådana problem. Inte minst är det senare perspektivet väldigt viktigt om man skall förstå visionerna om hållbar utveckling, till skillnad från rena miljöfrågor, och vad som skulle krävas för att nå dit.

Miljöpolitikens villkor

Miljöpolitikens villkor är skriven av Sverker Jagers, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för CeCAR, och Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och seniorforskare vid CeCAR. Boken finns att beställa från Studentlitteratur.se.