Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om flerspråkiga barns villkor i förskolan

Publicerad

I en aktuell bok visar Anne Kultti, lektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, hur barn som inte i första hand talar svenska i hemmet kan bli delaktiga och kommunicera i en förskolemiljö där det i huvudsak talas svenska.

I Flerspråkiga barns villkor i förskolan – lärande av och på ett andra språk visas hur lärarledda aktiviteter på förskolan ger flerspråkiga barn goda möjligheter att utveckla språket genom att bli delaktiga i aktiviteterna men även hur språket utvecklas under barnens egna aktiviteter.

Lär sig tidigt

– Redan i mycket tidig ålder lär sig barnen vilka språk som är gångbara i vilken miljö, säger Anne Kultti.

Boken synliggör och diskuterar bekanta vardagssituationer i förskolan. Genom konkreta exempel får man följa barnens deltagande i aktiviteter och Anne Kultti visar hur man kan förstå exempelvis sagostund, måltid och samling i relation till deltagande och språklärande

– Vad som menas med flerspråkiga barn och förskolor är komplext. Därför kan bokens vidgade perspektiv på deltagande och kommunikation bidra till blivande förskollärares kunskap om och förhållningssätt till dagens förskoleverksamhet. Deltagande och kommunikation berör barn och lärare i förskolan men också förskolans fysiska miljö, säger Anne Kultti.

Förskollärare behöver ständigt reflektera över det egna språkbruket i kommunikation med barn.

Utvecklande samtal

– Förutom hur man kommunicerar blir det intressant vad man kommunicerar om, exempelvis vilka teman man väljer att introducera vid måltiderna för att skapa utvecklade samtal för samtliga barn. Även genom samarbete med hemmet erbjuder förskollärare stöd för att föra samman barns världar i en verksamhet som bygger på deras erfarenheter och kunskaper i och utanför förskolan, säger Anne Kultti.

Ett centralt tema i boken är vikten av att utveckla ett reflekterande förhållningssätt genom att arbeta med förskolepedagogiska och förskoledidaktiska frågor: Vilka möjligheter skapas för barns deltagande och språklärande i förskolan? Vilka förgivettaganden utgår förskollärare från i sitt uppdrag? Vilka andra sätt finns det för organisering av den pedagogiska verksamheten och därmed barns möjligheter till språklärande oavsett språkliga kunskaper och erfarenheter?

Förskolans demokratiska uppdrag

– Boken kan bidra till blivande förskollärares kunskap om och förhållningssätt till språk och kommunikation men också bidra till förskolans demokratiska uppdrag och barns deltagande i verksamheten. Inte minst förskollärarutbildningens metod- och examenskurser kan ha nytta av bokens innehåll, bland annat delarna om videoobservationer och systematiska analyser. Reflektionsfrågorna i boken kan användas både i utbildningssammanhang och inom kompetensutveckling, säger Anne Kultti.

För mer information: Anne Kultti, anne.kultti@ped.gu.se, 031-786 2374