Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: Förpackningar - varför ser de ut och fungerar som de gör?

Publicerad

I boken "Den (o)hållbara förpackningen" får läsaren ta del av förpackningens historia från 1930-talet och framåt. Varför ser de ut och fungerar som de gör? Och vilken roll har de i utvecklingen mot ett hållbart samhälle?

Boken består av tre delar. Först handlar det om mjölkförpackningar som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men samtidigt mest krävande förpackning. Därefter handlar det om läkemedelsförpackningar, en kategori som alltid har kännetecknats av ett högt säkerhetstänkande. Till sist ligger fokus på de spektakulära men inte alltid så hållbara lyxförpackningarna vars främsta uppgift är att posera och förföra.

Boken är det samlade resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt. Författarna kommer från olika universitetsmiljöer och representerar skilda vetenskapsområden, metoder och traditioner. Forskaren Magdalena Petersson McIntyre som är en av författarna är knuten till Centre for Retailing och Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Övriga författare är teknikern Annika Olsson vid Lunds universitet, konstvetaren Karin Wagner från Göteborgs universitet och designhistorikern Lasse Brunnström från Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.