Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: Coping with excess. Czarniawska & Löfgren (red.)

Publicerad

Coping with excess. How organizations,
communities and individuals manage overflows
Barbara Czarniawska & Orvar Löfgren (red.)
(2013)

I dagarna utkom boken Coping with excess. How organizations, communities and individuals manage overflow, redigerad av Barbara Czarniawska och Orvar Löfgren.

I boken beskrivs hur organisationer, företag och individer hanterar "för mycket" av någonting. När blir det "för mycket" av t ex information, valmöjligheter, prylar eller göromål? Vad har en aktiemäklare i Istanbul gemensamt med en småbarnsmamma i Stockholm?

Genom att analysera ett brett spektrum av miljöer - alltifrån bolag, offentliga organisationer och vardagsrutiner i hushåll - ger boken en djupgående förståelse av det komplexa fenomenet överflöd. Den ställer frågor om när, var och varför överflöd uppstår och när det blir välsignelse eller när det blir ett problem.

Här kan du läsa mer om boken

Information
Redaktörer: Barbara Czarniawska, Orvar Löfgren
Format: hardback, 308 sidor
ISBN 978-1-78254-857-7

Kontaktinformation
Barbara Czarniawska: barbara.czarniawska@gri.gu.se