Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok av Tommaso Milani: Queering Language, Gender and Sexuality

Publicerad

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet, har i dagarna kommit ut med en artikelsamling som visar upp sammanlagt tio års forskning om språk, kön och sexualitet med queerteoretisk inriktning.

Bild
Ny bok av Tommaso M. Milani: Queering Language, Gender and Sexuality

Den nya volymen samlar ett tjugotal författare vars texter ger exempel på hur olika queerteoretiska idéer går att tillämpa på språklig analys. Inledningsvis redogörs för den teoretiska debatt som finns kring identitet och lust och förhållandet mellan dessa begrepp. Därefter erbjuds en språkvetenskaplig vinkel på två nyckelområden av queerteoretiskt tänkande, kritiken av heteronormativitet och dekonstruktionen av den könsbinära uppfattningen. Avslutningsvis kopplas bokens övergripande tematik till den senaste utvecklingen i forskningen om språk och rumslighet.

Läs mer om boken på Equinox Publishing.