Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok: 20 år efter järnridåns fall

Publicerad

Hösten 1989 kollapsade de kommunistiska regimerna i Centraleuropa. Järnridån föll efter att under mer än fyra decennier ha delat Europa. Inom kort skulle Sovjetunionen upplösas och ersättas av en rad icke-komministiska stater. En genomgripande samhällsomvandling tog omedelbart vid. Vid Centrum för Europaforskning (CERGU) uppmärksammade vi detta genom att engagera några av universitetets forskare till den årliga Europaforskardagen som hölls den 18 mars 2010. De gavs uppgiften att belysa temat "20 år efter järnridåns fall - olika perspektiv på den Öst- och Centraleuropeiska samhällsomvandlingen". Därtill bjöd vi in Kristian Gerner, professor i historia från Lunds universitet med unika kunskaper om Centraleuropas moderna historia.

Resultatet är denna skrift.

Europadagen har hållits sedan 1993 och städse dokumenterats med årsböcker, vilka kan läsas mer om på hemsidan under "publikationer". Tillsammans ger årsböckerna en dokumentation av den omfattande och angelägna Europaforskning som bedrivs vid Göteborgs universitet. Årsböckerna vänder sig till forskare, företrädare för offentlig sektor och näringsliv, samt till en Europaintresserad allmänhet. Årsböcker kan beställas genom Birgitta Jännebring, Birgitta.Jännebring@cergu.gu.se.