Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny avhandling: How Do Bank Officers Make Lending Decisions?

Publicerad

Kreditbedömare i banker hamnar lätt i fällan att ligga kvar i en investering längre än vad som motiveras utifrån prognosticerad avkastning. Detta gäller oavsett om bedömaren i huvudsak använder sig av analytiskt eller intuitivt tänkande i beslutsprocessen. Det visare förre GRI-medarbetarens Carl-Christian Trönnberg doktorsavhandling i psykologi.

Felaktiga lånebeslut kan få allvarliga konsekvenser för banker, enskilda företagare och samhällsekonomin i stort. Carl-Christian Trönnberg har undersökt kreditbedömningar i fem banker aktiva på den svenska marknaden för att bättre förstå användandet av analytiska och intuitiva beslutsprocesser vid kreditbeslut.

I sin avhandling har Carl-Christian Trönnberg upptäckt att kreditbedömare, oavsett hur beslutet först var fattat, lätt kan hamna i fällan att inte avsluta en dålig investering i tid. På ekonomispråk ”sunk cost-effect”, vilken innebär att kreditgivare tenderar titta bakåt på vilka investeringar som gjorts snarare än att bedöma möjligheten för framtida vinster i ytterligare investeringar.

Enligt tidigare forskning borde ett analytisk beslutsfattande leda till bättre möjligheter att avsluta en problematisk kundrelation än användandet av intuition. Men i vår studie fann vi ingen skillnad i utsatthet för ”sunk-cost effect” när vi experimentellt försatte deltagarna i ett analytiskt respektive intuitivt tänkande.

Tendensen med för sent avslutade investeringar förklaras av att viljan att ”hämta hem” en vinst av redan investerat kapital kan vara starkare än att göra en rent nyttobaserad bedömning av vad ytterligare investeringar faktiskt kan ge. I avhandlingen visas också att denna tendens kan ha att göra med personliga relationer mellan kreditbedömare och kund.
Avhandlingen bygger på intervjuer, webb-baserade enkäter och webb-baserade experiment med mer än sammanlagt 150 kreditbedömare i fem olika banker verksamma på den svenska marknaden.

Mer info:

Avhandlingens titel: How Do Bank Officers Make Lending Decisions? An Exploration of Thinking Styles, Cognitive Bias and Lending Technologies
Författare: Carl-Christian Trönnberg, tel: 0706-979954, mejl: carl-christian.tronnberg@psy.gu.se, Psykologiska inst., GU.
Avhandlingen kan laddas ned från: http://hdl.handle.net/2077/35649