Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny artikel om att "tänka rätt"

Publicerad

Ny artikel om att "tänka rätt"

Claes Martinson, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är aktuell med artikeln Är den nordiska rättskulturella tanketraditionen ofullgången? – En illustration utifrån exemplet civilrättsliga sanktioner mot nyttjande av annans egendom. Artikeln publicerades nyligen i Tidskrift for Rettsvitenskap, vol 132, 3-4/2019, s. 209-268.

Vad handlar artikeln om?

- Artikeln handlar om hur vi tänker som jurister och hur detta påverkar vad vi åstadkommer. Enkelt uttryckt handlar det om att “tänka rätt”. Bakom artikeln ligger ett forskningsprojekt kring vad som är speciellt i hur nordiska jurister hanterar rättsliga frågor, jämfört med jurister i andra länder. Vi talar om funktionalism, pragmatism och liknande för att beskriva vad vi gör, men det finns anledning att studera vad detta innebär rent konkret. Projektet har under 2019 lett till publicering av sex artiklar, och det involverar utöver civilrätt även EU-rätt och skatterätt.

Varför är det en viktig fråga?

- Jag har i annat sammanhang hävdat att det nordiska angrepssättet är inget mindre än en “gåva till mänskligheten”, och det är förstås en överdrift, men i artikeln visar jag hur vi rent konkret kan göra för att underhålla och utveckla vad vi har. Det kan leda till bättre hantering och bättre beslut från jurister, inte minst i domstolarna. I artikeln visar jag exempel på hur både tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen fattat beslut som kunde blivit mer genomtänkta och ställt till med mindre tankeoreda, om de agerat med större medvetenhet. I en av de andra artiklarna i projektet visar jag tillsammans med min Salzburgs-kollega Wolfgang Faber hur EU-domstolen kan komma längre i sin roll och i sina ambitioner just med hjälp av nordiskt rättstänkande. Artikeln om skatterätt, där jag samarbetat med doktorand Patrik Emblad, kan förhoppningsvis leda till motsvarande, och till att staten får mer skatteinkomster. *skratt*

Vad är dina viktigaste slutsatser?

- I TfR-artikeln visar jag att våra bilder av vad vi berömmer oss med att göra inte går ihop med vad vi faktiskt gör. Jag framför tesen att det beror på att vårt angreppssätt är ofullgånget. Det behöver tydliggöras och utvecklas för att nå den potential som trots allt finns i det som är speciellt i vad vi gör.

Hur kan dessa resultat användas?

- Det handlar främst om att ge jurister ett analysverktyg som de kan använda för att hantera rättsliga frågor. För de nordiska och nordamerikanska jurister som är funktionalistiskt influerade handlar det om att förbättra. För jurister i andra länder handlar det i första hand om att komma längre i det EU-rättsliga arbetet, men förhoppningsvis mer än så.

Claes Martinsons forskning handlar främst om krediträtt och insolvensrätt med ämnen som factoring, värdepapperisering, egendom, immaterialrätt och konsumentkreditlagen. Hans andra huvudsakliga forskningsområde handlar om den skandinaviska rättskulturen och europeiseringen. Han har publicerats internationellt, och han har varit inbjuden talare vid forskningsseminarier och konferenser utomlands, bland annat Österrike, Australien, Indien och Estland.

Senaste publikationer