Bild
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Nu rekryterar SOM-institutet till Medborgarpanelen

Publicerad

I dagarna får cirka 36 000 invånare i Sverige en inbjudan i brevlådan till att delta i SOM-institutets Medborgarpanel. Medborgarpanelen är SOM-institutets huvudresurs för paneldatainsamling och en webbpanel bestående av personer som anmält sig till att några gånger per år delta i enkäter via e-post.

Medborgarpanelens deltagare är antingen självrekryterade, vilket innebär att de på eget initiativ anmält sig till panelen, eller slumpmässigt rekryterade via postinbjudan. För att öka andelen panelister till Medborgarpanelen genomför SOM-institutet regelbundet rekryteringar till panelen. Ett viktigt syfte med de slumpmässiga rekryteringarna som vi just nu genomför är att öka andelen paneldeltagare från svårrekryterade sociodemografiska grupper, som historiskt sett varit mer sannolika att gå ur panelen efter att blivit rekryterade än de som varit lättare att rekrytera.

Medborgarpanelen är en effektiv och tillgänglig infrastruktur som låter forskare och myndigheter ställa frågor till upp emot 75 000 aktiva paneldeltagare. I Medborgarpanelen genomförs i regel ungefär fyra större datainsamlingar per år. Varje panelvåg innehåller flera olika undersökningar med frågor ställda i samverkan med olika forskningsprojekt. De flesta enkäter innehåller blandade frågor men ibland förekommer även mer fokuserade enkäter kring specifika teman. Genom sina svar bidrar paneldeltagarna till att främja nydanande forskning om opinion, demokrati, politiskt beteende, samhällsvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga samarbeten.

Har du fått en postinbjudan till SOM-institutets Medborgarpanel?

Klicka här för att anmäla ditt deltagande.