Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nordiskt samarbete om barn och livsmedelsreklam

I ett samarbete mellan de nordiska länderna har ett protokoll för att kartlägga marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn och ungdomar utvecklats. På initiativ från Norska Helsedirektoratet har en grupp med forskare och representanter för myndigheter arbetat med detta. Christina Berg och Hillevi Prell vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap finns med bland dem som medverkat.

Protokollet är tänkt som ett verktyg för att följa utvecklingen av denna marknadsföring och underlätta jämförelser mellan de nordiska länderna. Det kommer förhoppningsvis även att leda till fortsatta samarbeten.

Fokus på mat och dryck som inte bör marknadsföras till barn

Rapporten, som publicerats av Nordiska ministerrådet, beskriver metoder för hur man studerar barns exponering för marknadsföring av livsmedel. Den fokuserar på den typ av mat och dryck som inte bör marknadsföras till barn enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det innebär livsmedel som sannolikt bidrar till en överkonsumtion av energi, socker och salt.
Protokollet har utvecklats av representanter från Island, Finland, Sverige, Danmark och Norge tillsammans med internationella experter. Såväl forskare som representanter från myndigheter och branschorganisationer har bjudits in för att medverka och ge sin syn. Initiativet kan ses som en startpunkt på ett samarbete mellan länder.

Marknadsföring i snabb förändring

Strategier och kanaler för reklam och marknadsföring förändras snabbt och det blir allt svårare för forskare och myndigheter att följa utvecklingen och ta fram åtgärder och reglering som motverkar negativ påverkan på attityder och matvanor.
− Det är lättare att studera TV-reklam än det som sker inom sociala medier. Med nya kanaler och andra metoder för marknadsföring är det svårt att studera hur barn exponera, säger Christina Berg. Hon menar att det ändå är viktigt att försöka följa utvecklingen för att veta vilka åtgärder som behövs för att stötta barn och deras föräldrar.

Jämförelser av livsmedelsreklam i norden

Protokollet kan användas som ett verktyg för att övervaka innehåll, former och omfattning av reklam. Det kan möjliggöra jämförelser mellan de nordiska länderna genom att skapa en gemensam förståelse för hur olika marknadsföringskanaler kan övervakas. Dessutom kan det användas som stöd vid utvärdering av olika åtgärder och regleringsmetoder för att minska barns och ungdomars exponering för denna typ av reklam.
− Från tidigare studier vet vi att det främst rör sig om livsmedel som bidrar med socker och energi men inte till intaget av vitaminer och mineraler som barn exponeras för. Läsk, sötsaker och alkohol är betydligt vanligare än till exempel frukt och grönsaker, säger Hillevi Prell.

Läs rapporten

Monitoring food marketing to children: A joint Nordic monitoring protocol for marketing of foods and beverages high in fat, salt and sugar (HFSS) towards children and young people

Mer information

Christina Berg, christina.berg@ped.gu.se, 031-786 4207
Hillevi Prell, hillevi.prell@ped.gu.se, 031-786 4212, 0734-259329