Bild
Fyr
Foto: Carina Elmäng
Länkstig

Nordisk konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet 

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön anordnar 30 oktober 2023 i Oslo en konferens utifrån den Nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet. Projekten presenterar sina resultat och tillsammans med näringsliv, arbetslivsrepresentanter, beslutsfattare och forskare hålls samtal om förebyggande arbete, aktuell forskning och nya rön i Norden. 

Bild
Maja Lundqvist, Nationella sekretariatet för genusforskning
Foto: Natalie Greppi
Bild
jubileumsmärke 25 år

Den nordiska konferensen Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work, på Litteraturhuset i Oslo 30 oktober, följer upp resultaten från de fem projekt som beviljats medel i den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023. 

– Fokus på preventivt arbete och samverkan mellan olika arbetslivsaktörer är vad som gör denna forskningssatsning unik. Det ska därför bli väldigt spännande, både att få ta del av projektens resultat och att lyssna på samtal och reflektioner kring just nordisk samverkan i arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet, säger Maja Lundqvist, som är koordinator för konferensen. 

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är stora samhällsutmaningar, med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer.  

Under konferensen, som hålls på engelska, samtalar beslutsfattare, representanter för arbetslivet och forskare om utmaningar och lösningar på problemen med sexuella trakasserier. Utöver reflektioner och slutsatser från de fem finansierade projekten diskuteras även Nordiska dimensioner av kunskap om sexuella trakasserier, samt förutsättningar för att utveckla och implementera ny kunskap på området. 

Forskningssatsningen är ett initiativ från samtliga nordiska jämställdhetsministrar. Den är ett tvärsektoriellt Nordiskt samarbete mellan jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Satsningen administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. 

Det går även att ta del av konferensen via live streaming. Mer information, preliminärt program och anmälan till deltagande på plats finns här: Nordisk konferens: Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work 

Läs mer om forskningssatsningen: Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.


Område
Evenemang