Bild
Fyr
Foto: Carina Elmäng
Länkstig

Nordisk konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet 

Arbetslivsrepresentanter, forskare och jämställdhetsministrar i Norden möts för samtal och resultat från Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet 30 oktober i Oslo. Följ konferensen via live stream!

Bild
jubileumsmärke 25 år

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är stora samhällsutmaningar, med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer.  

Att bryta tystnaden med hjälp av rollspel, hantera trakasserier inom hotell- och turistnäringen, aktivera bystanders och leda förebyggande arbete på arbetsplatsen är några av de ämnen för den nordiska konferensen Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work, på Litteraturhuset i Oslo 30 oktober, 11:30-12:00.

Samarbeten mellan forskare och arbetslivsaktörer

Konferensen samlar beslutsfattare, representanter för arbetslivet och forskare i Norden och följer upp resultaten från de fem projekt som beviljats medel i den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023. Den inleds av Lubna Jaffery, Norges jämställdhetsminister och avslutas av Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister och jämställdhetsminister och Sirið Stenberg, Färöarnas jämställdhetsminister.

– Fokus på preventivt arbete och samverkan mellan forskare och olika arbetslivsaktörer är vad som gör denna forskningssatsning unik. Det ska därför bli väldigt spännande, både att få ta del av projektens resultat och att lyssna på samtal och reflektioner kring just nordisk samverkan i arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet, säger Maja Lundqvist, som är koordinator för konferensen. 

Forskningssatsningen 2021-2023 är ett initiativ från samtliga nordiska jämställdhetsministrar och ett tvärsektoriellt Nordiskt samarbete mellan jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Satsningen administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. 

Program: Nordic Conference: Prevent and Intervene - Ending Sexual Harassment at Work - NIKK (konferensspråk är engelska)

Länk till live stream 12:00-16:00: Nordic Conference: Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work - YouTube

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.


Område
Evenemang