Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nora Theorin talade om invandrare och medier i Almedalen

Trots att en sjättedel av Sveriges befolkning är invandrare, är kunskapen begränsad om hur de använder och uppfattar medier. Nora Theorin, doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), har studerat invandrare och medier under valrörelsen 2018.

Tre frågor till Nora Theorin – en av 56 medarbetare vid Göteborgs universitet som deltog i programpunkter i Almedalen 2019.

Porträtt Nora TheorinVad gjorde du i Almedalen?

Jag medverkade vid ett seminarium som handlade om politisk kommunikation under valrörelsen 2018. Seminariet arrangerades av Statsvetenskapliga förbundet i samarbete med tankesmedjorna Tiden och Timbro och modererades av Elin Ylvasdotter, kommunikationsansvarig på Tankesmedjan Tiden.

Först presenterade jag tidskriftsartikeln ”Exploring Media Use and Perceptions of Swedish News Media Among Immigrants During the Election Campaign 2018” som är mitt bidrag till det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift. Det är ett specialnummer där fokus ligger just på politisk kommunikation under valrörelsen 2018. Därefter medverkade jag i ett panelsamtal tillsammans med Kajsa Falasca, Fil. Dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Vilket var ditt viktigaste budskap?

Jag ville ge publiken en inblick i hur invandrare använde medier och upplevde mediebevakningen under valrörelsen.

I min studie, som baseras på gruppintervjuer med invandrare, framkom det bland annat att många var kritiska till nyhetsmedierna under valrörelsen: exempelvis fanns det upplevelser av att det var mycket falska nyheter i omlopp och att bevakningen om invandring och invandrare ofta var ensidig och negativ. Här är det dock viktigt att påpeka att andra deltagare var mer positivt inställda till nyhetsmedierna under valrörelsen.

Eftersom studien är baserad på kvalitativa intervjuer med fokusgrupper går det inte att uttala sig om hur vanligt förekommande negativa respektive positiva upplevelser av nyhetsmedier är bland invandrare i Sverige generellt sett. Det är en fråga för vidare forskning. 

Vad tar du med dig hem från Almedalen?

Att det är väldigt givande att få chansen att diskutera forskning med människor som inte nödvändigtvis arbetar eller studerar på universitetet. Dels känns det kul att fler på så vis får ta del av den senaste forskningen, dels ger det nya perspektiv. 

Läs mer