Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Negativ bild av bekvämmat bör omprövas"

Publicerad

Convenience food, eller bekvämmat, har länge associerats med lathet, ohälsa och omoral och från myndigheters sida får den ofta skulden för stora samhällsproblem. Men bilden bör omprövas menar forskare i en ny bok om den bekväma maten.

Boken Reframing Convenience Food är slutprodukten av det fleråriga forskningsprojektet FOCAS (Food, Convenience and Sustainability) där forskare från Sverige, Storbritannien, Tyskland och Danmark studerat convenience food – bekvämmat.

– Vi har velat ta begreppet, snurra på det och reda ut vad det egentligen är för något. Hur ser människor på sådan mat, vilken mat är det vi pratar om och hur används sådan mat i praktiken, säger Helene Brembeck, professor i etnologi och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap. 

Forskarna har intervjuat människor i de olika länderna och med hjälp av fallstudier belyser de bekvämmat – ur fyra perspektiv.

  • Normalisering: En studie av barnmat beskriver hur bekvämmat har blivit en naturlig del av människors vardagliga matpraktiker.
  • Temporalitet: Genom en fallstudie av färdigmat undersöks hur tid, till exempel den tekniska utvecklingen över lång tid, eller konceptet att ”spara tid” samverkar med bekvämmat. Samt hur bekvämmat är involverat i processer som handlar om att göra fler saker på kortare tid.
  • Rumslighet: Genom en fallstudie av personalmatsalar undersöks hur bekvämmat är organiserad i det fysiska rummet.
  • Moralisering: Hur bekvämmat är associerat med negativa värden och hur människor måste legitimera sitt användande av bekvämmat i relation till idéer om hållbarhet, avfall, pengar och att ta om hand om sin familj.
  • Något som forskarna upptäckte i intervjuerna var att själva definitionen av bekvämmat behöver breddas sett till hur människor använder det. Medan convenience food syftar på viss specifik mat, ofta fabrikstillverkad och processad, kom det fram i intervjuerna att en stor mängd mat kan vara ”bekväm” beroende på vilken situation den används i. Bekväm mat är alltså varken bra eller dålig i sig eftersom egentligen all mat kan rymmas i konceptet.

– Med bekvämmat tänker man ofta på ”snabbmat” eller ”skräpmat”. Det kan vara McDonalds, konserver med konstiga tillsatser eller färdigrätter från frysdisken, men bekvämmat kan också vara hemlevererade matkassar eller rätter som innehåller få ingredienser och går snabbt att laga. Bekvämmat rymmer allt det här så vi tycker att den vanliga definitionen av bekvämmat måste breddas, Vi vill hellre tala om bekväm mat än bekvämmat, säger Helene Brembeck.

Det är klart att det finns mat som är skräp och billig bukfylla, men det finns också vegetariskt, närproducerat och hur hållbart som helst.

Utbudet inom det som traditionellt kallas snabbmat och bekvämmat har också förändrats mycket under åren. I dag finns hela spektrumet från ohälsosamt och ohållbart, till hälsosamt och hållbart på marknaden.

– Det är klart att det finns mat som är skräp och billig bukfylla, men det finns också vegetariskt, närproducerat och hur hållbart som helst, säger Helene Brembeck.

Någon nödvändig motsättning mellan hälsa och hållbarhet å ena sidan och bekväm mat å andra sidan finns alltså inte längre. Ett exempel på det är barnmat. I en av studierna i FOCAS undersökte Maria Fuentes och Helene Brembeck normaliseringen av barnmat.

– Den är processad och fabrikstillverkad och uppfyller alla kriterier för att kallas snabbmat, men ändå är det ingen som tycker att det är konstigt. I stället är den förknippad med vetenskaplighet, anpassning till barns utveckling och hygien, säger Helene Brembeck.

I ett historiskt perspektiv har bekvämmat inte alltid varit förknippat med dåliga värden. I boken beskrivs snabbmatens tidiga historia på 1950-talet då de nya innovationerna som möjliggjorde snabbare, enklare och bekvämare matlagning associerades med positiva värden som modernitet, effektivitet och kvinnlig frigörelse. Detta följdes av en backlash på 1970-talet i och med den första gröna vågen som betonade värden som ekologi, småskalighet och naturlighet. Olika matskandaler under åren har också bidragit till en debatt om tillsatser och farliga ämnen i den fabrikstillverkade maten.

Den här negativa bilden av convenience food är fortfarande stark. Inte minst i myndigheters rekommendationer.

– EU gör mycket för att bekämpa bekväm mat. Den ges ofta skulden för fetmaepidemin och andra stora hälsoproblem, säger Helene Brembeck.

Vilka problem finns det med att myndigheter har den här bilden?

– Inom till exempel EU finns en stark idé om att allt processat är fel, men det är ett väldigt förenklat sätt att se på det. I dag finns mycket bekväm mat som stämmer överens med värderingar om hälsa och hållbarhet. Bekväm mat spelar en viktig roll i människors liv. Myndigheter bör förstå det och stödja de bra alternativ som finns, inte lägga miljarder på att motarbeta allt som kan kallas bekväm mat, säger Helene Brembeck.