Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris går till fysiker

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2016 tilldelas Jonas Einarsson vid institutionen för fysik. Han forskning handlar om hur små partiklar transporteras i vår omvärld.

Världen är full av små partiklar. Det finns bakterier, virus och plankton som påverkar både människors och planetens hälsa. I atmosfären finns rökavgaser med sotpartiklar och i industrin används små partiklar som tillsats för att göra material starkare och ge kemiprodukter och livsmedel rätt konsistens.

− Därför är det viktigt att förstå hur partiklar påverkar sin omgivning och hur omgivningen transporterar partiklar. Detta är en nyckel till att förstå mikroorganismernas liv, skydda oss från luftföroreningar och utveckla nya material i industrin, säger Jonas Einarsson.

Ekvationer beskriver partiklarna

Men de fundamentala ekvationerna, som beskriver hur partiklarna rör sig i gaser och vätskor, är så svårhanterade att ofta orkar inte ens en superdator med att upplösa tillräckligt med detaljer.

−Vårt jobb i teoretisk strömningsmekanik syftar till att uppfinna nya, enklare ekvationer som kan beskriva de små partiklarnas dynamik. Våra förenklade ekvationer blir ofta byggstenar i större datormodeller som hjälper oss att förstå partiklarna i vår omvärld, säger Jonas Einarsson.

Nu fortsätter Jonas Einarsson sin forskning på Stanford University i en forskargrupp som är världsledande på att tillämpa de fundamentala ekvationerna i storskaliga datorsimuleringar.

− Det blir väldigt spännande att få vara med i nästa steg och tillämpa den fundamentala forskningen, säger han.

Nytänkande forskning premieras

Porträtt av Jonas EinarssonNaturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

Motiveringen till priset lyder: ”Jonas Einarsson visar i sin avhandling ’Angular dynamics of small particles in fluids’ på lösningen av ett centralt problem i fluiddynamik. Genom att använda avancerad störningsteori ger hans resultat svar på mångåriga frågor och korrigerar tidigare teorier. Detta redovisas i en mycket välskriven avhandling. Avhandlingen är pedagogiskt strukturerad och sätter in forskningen i ett större sammanhang. Jonas Einarssons forskning har lett fram till en mästerlig avhandling.”

Priset överlämnas vid fakultetsdagen i november 2016.

Foto: Rasmus Einarsson