Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Naturen utmanar barns fantasi och lärande

Publicerad

Naturen är öppen och dynamisk. I en avhandling vid Göteborgs universitet undersöks vad och hur barnen erfar och lär ute i naturen.

– Naturlandskapet är en miljö som ger unika möjligheter. Det stimulerar barns fantasi och ger utrymme för både undran och eget utforskande, säger avhandlingens författare Kari-Anne Jørgensen.
I sin studie har hon följt två så kallade naturgrupper i norska förskolor. Barnen är i åldrarna ett till sex år och har följts under en tiomånadersperiod i form av deltagande observation, informella samtal och fotografering.

Fyra aspekter

Genom att fokusera på förskolebarnens egna erfarenheter i mötet med landskap och platser har Kari-Anne Jørgensen identifierat fyra olika aspekter av förskolebarnens lärande i naturen.

Det handlar om landskapet och platsen kopplat till lek och många olika former av sinnesintryck; miljömedvetenhet och miljöuppmärksamhet; erfarenhet av landskap och platser i naturen och lärande som en process; gruppbildning och barns självorganisering som en demokratisk praktik i den fria leken.

Komplicerat samspel

– Det som på ytan kan framstå som stökigt är bland annat ett komplicerat socialt samspel om man studerar vad barnen faktiskt gör, säger Kari-Anne Jørgensen.

I leken existerar fiktion och fakta sida om sida. Det är ur gemensamma lekteman eller aktiviteter som grupper uppstår och vidareutvecklas, och ofta över längre tid.

– Barnen upplever omgivningen genom kroppen. De direkta och existentiella upplevelserna av naturen innebär unika didaktiska möjligheter. Det stärker en miljöuppmärksamhet hos barnen, säger Kari-Anne Jørgensen som däremot ifrågasätter begreppet ”miljömedvetenhet” som i dessa pedagogiska sammanhang ofta används, eftersom det bygger på en deterministisk modell att barn som tas ut i naturen stegvis skulle utvecklas till miljömedvetna samhällsaktörer.

Läs avhandlingen

Kontakt: Kari-Anne Jørgensen, telefon: 0047-90974826, epost: kari.anne.jorgensen@gu.se

Kari-Anne Jørgensen lägger fram sin avhandling What is going on out there? - What does it mean for children's experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature - landscapes and its places? vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession fredagen den 12 december 2014 kl. 13.00, Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15.