Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Myndigheter och forskare ökar samarbetet för att minska riskerna med PFAS

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) med sju myndighetschefer, som ska samverka för att tidigt kunna upptäcka och åtgärda nya och möjliga kemikaliehot.

Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. Med anledning av det behövs ett utökat samarbete mellan myndigheter och forskare för att öka effekten av de resurser som vi lägger på att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS).

Högfluorerade ämnen används i många olika produkter, till exempel i brandsläckningsskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika. Vi vet också att antalet användningsområden ökar och att ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön. Många är dessutom vattenlösliga och rörliga i mark. De förorenar vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön. Förorening av sjöar och vattendrag kan även ge höga halter av PFAS i matfisk.

Läs mer på kemikalieinspektions hemsida här.

Läs hela avsiktsförklaringen här >>