Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mycket hög kvalitet på masterutbildningen i tyska vid Göteborgs universitet

Publicerad

Masterutbildningen i tyska vid Göteborgs universitet håller mycket hög kvalitet. Det visar den senaste utvärderingen som genomförts av Universitetskanslerämbetet.

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande: "Sammantaget visar underlagen på mycket hög måluppfyllelse på samtliga punkter. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet."

Man har även granskat kandidatutbildningen i tyska vid Göteborgs universitet. Utbildningen bedöms hålla hög kvalitet.

Mer information
Läs hela yttrandet på Universitetskanslerämbetets webbsida