Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mycket goda omdömen för IT-fakultetens utbildningar i kvalitetsutvärdering

Publicerad

Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) presenterade under måndagen sina resultat av utvärderingarna inom teknik- och ingenjörsutbildningar, vilken är den mest omfattande utvärderingen hittills. Teknikutbildningarna vid Göteborgs universitet klarade sig mycket bra i undersökningen.

tangentbord och mus

 

Vi har väntat på den här utvärderingen – skönt att få en bekräftelse

Kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar i Sverige har utvärderats, med något blandat resultat. Närmare en tredjedel av utbildningarna ansågs inte hålla måttet och får ett år på sig att åtgärda bristerna.

IT-fakultetens samtliga fyra utbildningar bedömdes hålla hög kvalitet. Kandidatprogrammet Datavetenskapligt program uppnådde högsta betyg med omdömet "mycket hög kvalitet".

– Det känns verkligen jättebra, säger Jan Jonsson, prefekt på institutionen för data- och informationsteknik. Vi har en mycket hög ambition när det gäller de utbildningar vi ger, vi ser till att ha tydlig koppling till aktuell forskning och arbetar med väl definierade kvalitetsmål. Vi har väntat på den här utvärderingen för att se var vi står, och när den sedan kommer är det skönt att få en bekräftelse från Universitetskanslerämbetet att arbetet har fungerat.

Miroslaw Staron, viceprefekt för grundbildningen:

– Det var väldigt viktigt både för lärare och studenter att få en kvalitetsstämpel på utbildningen. Och förutom det positiva resultatet fick institutionen även feedback på vad som ytterligare kan förbättras inför framtiden och det är alltid uppskattat.

De program från IT-fakulteten som ingick i utvärderingen är Datavetenskapligt program, samt de tre internationella programmen Software Engineering and Management på kandidatnivå, och Software Engineering samt Computer Science på masternivå.

Bland de aspekter man tittat på i utvärderingen – och som ibland tenderar att tappas bort något inom tekniska utbildningar – är studenternas förmåga att muntligt och skriftligt förklara problemställningar i dialog med olika grupper. (se examensmålen nedan) Det är bland annat den här aspekten som varit avgörande för det extra höga betyget för Datavetenskapligt program.

  • Universitetskanslerämbetets utvärdering
  • Högskoleförordningens examensmål – dvs. de som har utvärderats för varje program i Universitetskanslerämbetets undersökning.