Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Monica Reichenberg tilldelas årets Ingvar Lundberg-pris för forskning om läsförståelse

Publicerad

Monica Reichenberg, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, tilldelas 2015 års Ingvar Lundberg-pris på 100 000 kr för sin forskning om läsning och läsförståelse.

Motiveringen från förlaget Bokförlaget Natur & Kultur lyder:
För att hon som lärare och forskare flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed också ett folkbildande och demokratiskt projekt.

– Jag känner mig verkligen otroligt hedrad och glad över att få så fint pris instiftat till minne av vår främste läsforskare Ingvar Lundberg. Jag hade den stora förmånen att få samarbeta med Ingvar i projekt om texters begriplighet och läsförståelse, säger Monica Reichenberg.

– Monica Reichenberg är verkligen en värdig mottagare av IL-priset! Hennes grundsyn är att alla kan lära sig att läsa - och hon har handfast visat vilken utvecklingspotential som finns även hos dem som vi velat kalla svaga läsare, säger Ann-Charlotte Smedler, ordförande i juryn.

Svaga läsares lässtrategier

Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet och har tidigare varit professor i literacy vid Umeå universitet. Hennes forskning rör framför allt läsförståelse och hur texter kan göras begripliga. Hon har arbetat i många år som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar, på Individuella programmet och inom vuxenutbildningen. Hon forskar även kring hur svaga läsares lässtrategier kan utvecklas, även bland andraspråkselever.

Om Ingvar Lundberg-priset:
Ingvar Lundberg-priset tilldelas en forskare som har gjort avgörande insatser inom läs- och skrivinlärning eller en pedagog som utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa. Ingvar Lundberg (1934–2012) var professor i psykologi vid Göteborgs universitet och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.
Prisutdelningen sker på Natur & Kulturs Läskonferens på Nalen i Stockholm idag, den 24 april.

Aktivt deltagande i samhället

Juryn som utser pristagaren består av: Elisabet Nihlfors (professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet), Ulf Fredriksson (docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet), Lotta Olsson (kritiker, skribent, Dagens Nyheter), Marie Trapp (lärare, Nyköpings kommun) samt Ann-Charlotte Smedler (professor, prefekt, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet).

"Läsning är inte bara viktigt för att klara skolan utan också för ett aktivt deltagande i samhället. Brev från exempelvis myndigheter kan vara obegripliga och främmande för en person med nedsatt läsförmåga." säger Monica Reichenberg bland annat i en intervju om priset i dagens Göteborgs-Posten.