Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Möjligt att studera hur Alzheimer påverkar hjärnan i olika åldrar

Publicerad

Personen till vänster har fått alzheimer före 65 års ålder, han till höger betydligt senare. Med PET-kamerans hjälp framträder de olika ansamlingsmönstren för protein tau i hjärnan. Illustration: Annie Hallén/Michael Schöll.

Alzheimers sjukdom kan leda till flera, vitt skilda symtom och hittills har de olika uttrycken främst observerats genom patientens beteende och uppträdande. Nu kan dock forskare åskådliggöra i bild förändringar i hjärnan vid dessa symtom - något som ökar kunskapen och som kan underlätta framtida diagnostik och behandling.

Symtomen vid alzheimer varierar och hänger ofta samman med när i livet sjukdomen debuterar. Personer som insjuknar före 65 års ålder får ofta tidigt nedsatt rumsuppfattning och försämrat lokalsinne. Bland äldre patienter är det oftare symtom som traditionellt förknippas med sjukdomen, framför allt nedsatt minne.

– Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att identifiera och åskådliggöra olika subgrupper av Alzheimers sjukdom. Därmed underlättas också utvecklingen av läkemedel och behandlingar anpassade till olika former av alzheimer, berättar Michael Schöll, forskare vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, vid Göteborgs universitet, och även verksam vid Lunds universitet.

Även diagnostiken kan underlättas, framför allt bland yngre patienter där det är extra svårt att ställa korrekt diagnos.

Tror på klartecken för kliniskt bruk

Resultaten publiceras i tidskriften Brain och bygger på studier av ett 60-tal Alzheimerpatienter vid Skånes universitetssjukhus samt en kontrollgrupp bestående av 30 kognitivt friska personer.

När Alzheimers sjukdom slagit rot resulterar det så småningom i att proteinet tau, som finns i hjärnan, klumpar ihop sig och förstör nervcellernas transportvägar. Det kan sedan avläsas tydligt med den nya avbildningsmetoden. I metoden ingår en så kallad PET-kamera och ett spårämne, en särskild molekyl, som binder till tau.

Avbildningsmetoden används ännu endast inom forskningen, där bland annat den nu aktuella studien bidrar till att öka kunskapen om sjukdomen:

– De förändringar i hjärnans olika delar som vi kan se i bilderna stämmer logiskt överens med de symtom som patienterna får vid tidig respektive sen alzheimerdebut, förklarar Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet ochöverläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Oskar Hansson tror att avbildningsmetoden kommer att vara i kliniskt bruk inom några få år.

Fakta: Tau och beta-amyloid

Tau-analys utgör ett nytillskott i alzheimerforskningen, som sedan tidigare förknippas med analys av ett annat protein i hjärnan, beta-amyloid. Båda analysmetoder har sina begränsningar. Till exempel har tidigare studier har visat att sambandet mellan de olika Alzheimersymtomen och förändringar i hjärnan, som undersökts i den aktuella studien, inte går att visualisera med hjälp av beta-amyloidanalyser. För forskning kring bland annat Alzheimers tidigaste stadier samt dess förstadier har dock beta-amyloidstudier fördelar och kommer alltjämt att vara viktiga, bedömer Oskar Hansson. Källa: Lunds universitet.

Läs artikeln i Brain.

E-posta Michael Schöll och Oskar Hansson.

Porträttbild: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.