Bild
Ungdom håller i mobiltelefon
Länkstig

Mobilförbud i skolan fungerar inte

Sedan den första augusti 2022 är det förbjudet att använda mobiler för annat än skolarbete i klassrummet. En avhandling från Göteborgs universitet visar att lagen är problematisk. Dels behöver eleverna mobilen i skolarbetet, dels hittar eleverna sätt att ändå ta med sig mobilen in i klassrummet.

Bild
Filosofie doktor Anita Grigic Magnusson
Foto: Johan Wingborg

Elevers användning av sina egna mobiltelefoner i skolan har länge diskuterats och många har varit för ett mobilförbud, något som också kom i somras. I sin avhandling har Anita Grigic Magnusson undersökt hur elever på två högstadie- och två gymnasieskolor resonerar om användningen av mobiltelefoner i klassrummet. Hon har även undersökt hur ett lärarlag i en gymnasieskola implementerat mobilförbud i sina klassrum.

Digitala verktyg integrerade i undervisningen

I avhandlingen visar Anita Grigic Magnusson att det uppstår ett dilemma i den digitaliserade skolan på grund av å ena sidan en ständigt pågående integrering av digitala verktyg i undervisningen och å andra sidan mobilrestriktionerna som nu har stöd i skollagen.

Enligt Anita Grigic Magnusson spelar det inte heller så stor roll om det finns ett mobilförbud eller ej. Mobilerna används oavsett.

– Den stora skillnaden är att på skolor med förbud verkar en stor del av användningen ske i smyg och i princip uteslutande för saker som inte har med skolan att göra. Även om läraren står och samlar in mobilerna inför varje lektion, berättar både lärare och elever att eleverna hittar på strategier för att kringgå skolans och lärarens regler. De lämnar in tomma skal, de säger att de glömt mobilen hemma, eller att ’den ligger i skåpet’.

Viktigt att lära sig rätt förhållningssätt

Avhandlingen visar att elever som går på skolor utan mobilförbud säger att de främst använder mobilen till sådant som är skolrelaterat, även om de använder den till annat också. Det sättet att använda mobiler i skolan ger en guidning i när eleverna ska använda dem och vad de ska använda dem till.

– Men ett totalförbud, det verkar inte funka. Däremot behöver skolorna ha tydliga riktlinjer och ett klart och tydligt syfte för hur och när eleverna får använda mobilen. Eleverna behöver lära sig ett förhållningssätt.

Stärker lärares profession

Men det finns även fördelar med den nya lagen.

– Lagen har gett lärare och rektorer större mandat och en stärkt profession i och med att de nu kan luta sig mot lagen för att upprätthålla mobilfria lektioner. Det har de inte kunnat göra tidigare, säger Anita Grigic.

 

Titel: Användning av mobiltelefoner i den digitaliserade skolan: Elevers och lärares perspektiv

Kontakt: Anita Grigic Magnusson, telefon: 070−982 9102, e-post: anita.magnusson@ait.gu.se