Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mobilapp ska öka nyanländas chans att lära sig svenska

Pressmeddelande från institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola 2016-12-15

För många nyanlända flyktingar är möjligheten att snabbt lära sig svenska språket och hitta ett arbete en förutsättning för att inte hamna i utanförskap. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och Chalmers ska därför hjälpa arabisktalande flyktingar i Västsverige att med hjälp av mobiltelefonen snabbt lära sig svenska och öka möjligheten till jobb.

Det tvååriga projektet Integration med mobilen startade i november 2016 och är tänkt som ett stöd i den acklimatiseringsprocess som i många fall drar ut på tiden. Målgruppen är det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige det senaste året och som ofta saknar kunskaper i svenska och förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

Gemensamt för många nyanlända är användandet av smarta mobiltelefoner och genom att skapa en mobil plattform specifikt anpassad för telefonen hoppas forskarna kunna påskynda integrationen in i det svenska samhället.

– Vi ska undersöka de nyanländas mobilvanor och utveckla en applikation för telefonen som ska innehålla samlade verktyg, så som språk- och samhällsrelaterade stödfunktioner och hjälp med interkulturell kommunikation. Det ska även finnas möjlighet till nätverk med andra människor i samma situation, säger projektledare Linda Bradley.

I nuläget fokuserar projektet på arabisktalande kvinnor och män med olika utbildningsbakgrund och har därför skapat en webbplats på arabiska för att kunna komma i kontakt med relevanta personer som nyligen kommit till Sverige. Man samarbetar även med Röda Korset och SFI-lärare för att nå målgruppen.

– Vi tror att projektet är skalbart och på sikt hoppas vi därför kunna använda den nya teknologin för alla som kommer till Sverige, även med andra språkkunskaper än arabiska, säger Linda Bradley.

I projektet som är finansierat av Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ingår arabisktalande assistenter samt olika verksamheter inom migration och integration som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommuner.

Webbplats svenska: https://minklusion.wordpress.com/
Webbplats arabiska: https://motarabet.wordpress.com/

För mer information, kontakta:
Linda Bradley, universitetslektor och projektledare
Telefon: 031–786 4151, 076–618 4151,
E-post: linda.bradley@gu.se

Peter Larsson, kommunikatör
Telefon: 031-772 1172, 073-079 1172
E-post: peter.larsson@gu.se