Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Mitt forskningsintresse är sambandet mellan kropp och själ"

Publicerad

Några ord med Linda Hassing, nyligen befordrad till professor i psykologi.

Linda Hassing. Foto: GUVad handlar din forskning om?
– Den forskning jag bedriver grundar sig i mitt intresse för sambandet mellan kropp och själ, att det finns ett dubbelriktat samband mellan hur vi mår fysiskt och psykiskt, och min tro på att vi kan påverka rätt mycket. Det finns oändligt många sätt att närma sig det här ämnet och jag har valt att fokusera på sambandet mellan kognitiv funktion och hälsa och livsstil på äldre dagar, att närmare undersöka hur hälsa och livsstil under hela livet hänger ihop med hur exempelvis minnet utvecklas eller påverkas av allt det som följer med stigande ålder. Ett av huvudmålen med min forskning är att undersöka hur livsstilsfaktorer påverkar den kognitiva hälsan. Ett konkret exempel från min forskning är de studier som visar att de som är överviktiga i medelåldern har sämre prognos vad gäller kognitiv hälsa på äldre dagar. De som är överviktiga i medelåldern presterar sämre på en rad kognitiva tester 30 år senare och löper dessutom större risk att drabbas av demens. Dessa samband kvarstår efter det att hänsyn har tagits till en mängd andra för sambandet viktiga faktorer.

Vad kan samhället lära sig av din forskning?
– Att det finns stor potential att påverka den kognitiva hälsan. Samhället står inför en speciellt stor utmaning som har att göra med på det faktum att livslängden ökar vilket medför att allt fler uppnår hög ålder. Med stigande ålder drabbas allt fler av kognitiv svikt och demens vilket orsakar ett oerhört lidande för såväl individer som anhöriga. Dessutom är demenssjukdomar mycket kostsamma ekonomiskt på samhällsnivå. Med tanke på att vi i dagsläget inte har något botemedel mot demens eller kognitiv svikt så är vore det en stor vinst för alla om det gick att försena sjukdomsförloppet.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?
– Att medvetandegöra att ens livsstil påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den kognitiva hälsan och att det är bättre att börja tänka på det tidigt - även om det aldrig är för sent. Vi behöver också utveckla metoder för prevention som syftar till att försena och eventuellt motverkar kognitiv svikt och demens.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?
– Att fortsätta med det jag gör, att bedriva forskning och på det sättet generera kunskap, samt att genom undervisning och handledning av doktorander och studenter bidra till att kunskapen utvecklas och sprids.