Bild
Pappa hållandes ett spädbarn
Foto: Marcin Jozwiak, Pixabay
Länkstig

Minskad föräldrastress hos pappor som delar föräldraledigheten lika under spädbarnstiden

Publicerad

Pappor som delar föräldraledigheten lika med sin partner fram till att barnet är 18 månader upplever mindre stress i sitt föräldraskap och är mer tillfreds med familjesituationen, visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

- Att bli förälder är en av de största omställningarna i livet och vem som tar hand om barnet under spädbarnstiden påverkar både föräldrarollerna och dynamiken i familjen, säger Monica Lidbeck, doktor i psykologi.

Monica Lidbeck disputerade nyligen med en avhandling om föräldraledighet ur ett psykologiskt perspektiv. I sin avhandling har hon undersökt hur delad föräldraledighet påverkar föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, samspelet mellan föräldrarna och hur nöjda de är med balansen mellan familjeliv och arbetsliv.

Resultaten visade att delad föräldraledighet verkade ha störst betydelse för papporna. De pappor som hade tagit ungefär hälften av föräldraledigheten under spädbarnstiden upplevde mindre föräldrastress och kände sig mer trygga i rollen som förälder än de som hade tagit ut mindre ledighet än sin partner. De uppfattade också kvaliteten på sin parrelation som bättre än de pappor som inte hade delat lika.

De pappor som hade tagit en kortare period av föräldraledighet rapporterade högst föräldrastress.

- Det kan hänga samman med att de inte tillbringade lika mycket tid med barnet, samtidigt som de kände av både sina egna förväntningar och omgivningens krav på att vara en engagerad och närvarande pappa. Att bli trygg som förälder handlar om att lära känna sitt barn och få möjlighet att utveckla sina föräldraförmågor, säger Monica Lidbeck.

Till skillnad från papporna gick det inte att se motsvarande samband hos mammorna som deltog i studien. En möjlig förklaring kan vara att mammor som har inflytande över hur föräldraledigheten fördelas upplever sig nöjda om den delas i linje med deras önskemål, oavsett om det är att dela lika eller inte.

I de par där föräldrarna hade delat lika på föräldraledigheten uppfattade båda parterna balansen mellan arbetsliv och familjeliv mer positiv än de par som inte hade delat lika. De upplevde också att de hade ett bra stöd av varandra i föräldraskapet och att de samarbetade bra som föräldrar.  

Mer information:

Projektet Familjeliv och fördelning av föräldraledighet är ett samverkansprojekt mellan psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen. Syftet var att utforska hur föräldrars fördelning av föräldraledighet återspeglas i föräldraskap och familjeliv.

I enkätstudien medverkade 280 föräldrar när barnen var 6 månader och 18 månader. I enkäten svarade de på frågor om sin familjesituation, hur de mådde som föräldrar, hur de upplevde stödet från varandra i föräldraskapet, hur de uppfattade balansen mellan arbete och familjeliv, samt hur de upplevde sin parrelation.

Tolv föräldrapar som delade lika på föräldraledigheten intervjuades också om sina erfarenheter av att skifta föräldraledighet under barnets första år.

Avhandlingen:
Sharing & Caring - Division of parental leave from a psychological perspective, Monica Lidbeck (2020), psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/66192

Kontakt:
Monica Lidbeck, doktor i psykologi, samt psykolog vid Central Barnhälsovård Göteborg & Södra Bohuslän, samt Central Mödrahälsovård Göteborg & Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen

E-post: monica.lidbeck@vgregion.se
Tel: 0727-21 36 70