Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljöprojekt vid Förvaltningshögskolan beviljas medel

Publicerad

Kerstin Bartholdsson och Osvaldo Salas på Förvaltningshögskolan har beviljats 150 000 kronor till ett projekt för att minska på flygresandet hos Göteborgs universitets personal.

Projektet “Från klimatkompensation till utsläppsminskning – behovet av förändrade resvanor” har beviljats medel ur Göteborgs universitets klimatfond. Projektet ska genomföras under 2019 av Osvaldo Salas och Kerstin Bartholdsson, båda vid Förvaltningshögskolan.

Genom att först kartlägga hur resandet hos Göteborgs universitets personal ser ut, är avsikten att utifrån det fastställa hur stort behovet av flygresor i tjänsten är, hur många av resorna som är nödvändiga samt hur man kan minska på dem. Projektets mål är att sedan skapa ett belöningssystem för att uppmuntra anställda att avstå från onödiga flygresor samt att främja resfria möten. Tanken är att modellen sedan ska kunna användas av hela universitetet.