Hoppa till huvudinnehåll
Bild
BArn i regncapar springer
Foto: Vitolda Klein
Länkstig

Miljonregn till forskarskola i Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor

Publicerad

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har beviljat 38.7 Mkr till en forskarskola i Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med skolans uppdrag att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, och därmed stärka forskningsanknytningen av lärarutbildningen i detta avseende.

Svensk skola har under lång tid haft daglig rörelse som uppdrag, men många skolor har haft svårt att leva upp till uppdraget efter som det saknas kunskap om hur detta ska gå till på ett hållbart sätt och med ett innehåll som möter barn och ungas behov.

— Detta vill vi ändra på genom att bygga upp kunskap om hur daglig rörelse kan utformas i skolpraktiken, säger Suzanne Lundvall, professor vid IKI inom idrottsvetenskap inriktning skolämnet idrott och hälsa.

Tillsammans kommer de fyra lärosätena GIH i Stockholm, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Malmö högskola att bedriva forskarskolan. Huvudansvarigt lärosäte är GIH. Två nya doktorander kommer rekryteras vid IKI våren 2022.