Bild
Michael Schöll porträtt
Länkstig

Michael Schöll invald som ledamot i Sveriges unga akademi

Publicerad

Michael Schöll, hjärnforskare vid Göteborgs universitet, är en av åtta unga toppforskare i Sverige som nu valts in i Sveriges unga akademi. Han lyfter fram unga forskares karriärvägar och forskningskommunikation som två viktiga områden.

För Michael Schöll har Sveriges unga akademi en viktig roll att spela för att unga forskare ska få mer gehör för sin forskning och deras arbetsvillkor, framför allt på den politiska arenan. Han tror starkt på detta tvärvetenskapliga forum, där likasinnade forskare från olika områden i ungefär samma fas i sina karriärer kan diskutera och driva viktiga frågor.

Enorm press på unga forskningsledare

– Som grupp är det unga forskningsledare som avgör att forskning etableras och förnyas, men de har samtidigt en enorm press att etablera både självständig finansiering och en egen forskningslinje och dessutom handleda nästa generations forskare. Ofta upplever de att det saknas konkret stöd och att deras behov inte kommuniceras tydligt, säger Michael Schöll och fortsätter:

– Vi behöver tydliga och transparenta kriterier och fler möjligheter att erbjuda lovande unga forskare attraktiva och trygga akademiska karriärer i Sverige, och jag hoppas att kunna bidra till det genom mitt engagemang i Sveriges unga akademi.

Snabbare kommunikationsvägar

Akademiker behöver överlag bli bättre på att kommunicera sin forskning, eftersom detta är en del av universitetens samverkansuppgift. Här ser Michael Schöll en möjlighet att dra nytta av den uppsjö av nya och snabba medier som tyvärr ofta används för att sprida desinformation, något han också hoppas kunna lyfta under sin tid som ledamot i Sveriges unga akademi.

Stora framsteg inom alzheimerforskning

Michael Schöll är universitetslektor i molekylär medicin vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Hans forskargrupp är knuten till Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin där han bedriver forskning med neuroimaging och andra biomarkörer för att för att göra det möjligt att tidigt identifiera sjukliga förändringar i hjärnan innan Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar utvecklas.

– Alzheimerforskningen är just nu i en oerhört spännande fas, där vi sett stora framsteg inom både diagnostik och behandling. Det är extra roligt att forskare här vid Göteborgs universitet har haft en avgörande roll i utvecklingen av blodbaserade biomarkörer för Alzheimers sjukdom som kommer att revolutionera klinisk praxis, säger Michael Schöll.

Totalt åtta nya ledamöter

Sveriges unga akademi samlar yngre, ledande forskare från hela landet och inom samtliga fält. Ledamotsperioden är begränsad till fem år, vilket innebär ett kontinuerligt inflöde av energi och idéer. 

De åtta forskare som nu välkomnas in som nya ledamöter är Oscar Agertz (astronomi, Lunds universitet), Lisa Hellman (historia, Lunds universitet), Karolina Kauppi (medicinsk biologi, Umeå universitet), Johan Larsbrink (molekylär enzymologi, Chalmers), Gabriele Messori (meterologi, Uppsala universitet), Sigrid Schottenius Cullhed (litteraturvetenskap, Uppsala universitet), Michael Schöll (molekylär medicin, Göteborgs universitet) och Janina Seubert (psykologi, Karolinska Institutet).