Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medieutredningen om den framtida mediepolitiken

Om ett år ska Anette Novak överlämna sin medieutredning till kulturministern och därmed ska ett underlag finnas för en mediepolitik i takt med tiden. Den 21 april berättade hon om utredningens förutsättningar och inledningsfas i ett seminarium anordnat av JMG:s gästprofessor Jonathan Falck.

Det statliga presstödet som är oförenligt med EU:s regelverk försvinner, det är redan klart. Frågan är om andra stödformer kan bli aktuella och hur dessa i så fall ska se ut. Skattemässig neutralitet mellan medieplattformar är en annan brännande fråga, liksom om reglerna för public servicebolagen ska ändras så att deras möjligheter att konkurrera med kommersiella medier begränsas.

Det råder redan en intensiv lobbyaktivitet kring utredningen kunde Anette Novak berätta och fyllde i med att säga att hon aldrig kommer att ha några möten i enrum med stakeholders i branschen.

Anette Novak, som själv är VD för det statliga Interactive Institute Swedish ICT har samlat en liten grupp omkring sig. Utredningen är alltså inte parlamentariskt sammansatt. I gruppen ingår Göran Blomberg från kulturdepartementer, Oscar Westlund från JMG och Emma Crépin, datavetare och kommunikatör.

Utredningen ska belysa och föreslå åtgärder när det gäller

  • Medborgarnas behov av allsidig information/demokratisk delaktighet – oavsett bostadsort
  • Fria självständiga medier ”av hög kvalitet”
  • Granskande journalistik, kvalitet, fördjupning
  • Spegling, ur olika perspektiv
  • Mångfald
  • Tillgänglighet
  • Fri åsiktsbildning, utbyte av idéer
  • Bibliotekens roll

I oktober ska en delredovisning av arbetet ske. Det lär bli en lång het sommar för utredningens medarbetare.

Anette Novak ägande en del av seminarietiden åt att presentera verksamheten vid Interaktiva institutet, en märkligt okänd statlig instans trots att den sysslar med utveckling och forskning som kan ha stor strategisk och ekonomisk betydelse för både näringslivet och den offentliga verksamheten. Det handlar om interaktionsdesign, utvecklingen av gränssnittet mellan människa och virtualitet. Stadsplanering som augmented reality var ett exempel, spelutveckling och spelifiering av presentationer andra.

Anette Novak som har ett förflutet som chefredaktör på Norran fick frågan om hur hon ser på den lokala journalistikens roll.

Vid sidan av det som brukar nämnas som den sakkunniga granskningen av den lokala makten gav hon några nyckelord som gjorde intryck: kärlek, tröst och stöd. Sådant kan den lokala journalistiken också stå för när den interagerar med sina läsare. Ingen dålig utgångspunkt för en medieutredare.