Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till internationell forskning om oregistrerade museiföremål

Publicerad

Vetenskapsrådet beviljar 3 miljoner kronor till Carolina Valente Cardoso som ska undersöka oregistrerade föremål hos tre etnografiska museer i Europa.

När etnografiska museer i det globala Nord tar itu med koloniala och rasistiska representationer i sina utställningar inkluderar det oftast de föremål som finns registrerade i museisamlingarna. Carolina Valente Cardoso kommer i sitt projekt istället att fokusera på de oregistrerade föremål som finns hos etnografiska museer, alltså de föremål som inte formellt tagits in i museers samlingar.

– Syftet med studien är att bidra med kunskap om de oregistrerade museiföremålens historik och utforska hur dessa föremål kan bidra till hållbara och inkluderande möten med museibesökarna, säger Carolina Valente Cardoso.

Projektet kommer att undersöka etnografiska museer Lissabon, Leipzig och Göteborg och forskningen bedrivs hos institutionen för global studier och hos den internationella värden för projektet, Centre for Anthropological Research on Museums and Heritage vid Humboldt University.

– De oregistrerade föremålen har ofta modifierats under sin tid i museets samlingar, till skillnad från de registrerade föremålen, och med den här typen av omskapade föremål finns det möjligheter att nå nya museibesökare och även möjligheter att utmana idéer om vad ett museum kan vara, berättar Cardoso.

Projektet bygger på en pilotstudie som genomfördes tillsammans med Anna Bohlin, och som möjliggjordes av Centrum för kritiska kulturarvstudier, på Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm.

Text: Evelina Assarsson