Bild
Porträtt på Jesper Strömbäck
Jesper Strömbäck hoppas att resultaten från det nya forskningsprojektet bland annat ska leda till att de sociala konflikterna kan minskas.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Medel från Forte till forskning vid JMG om den digitala tidsåldern

Samhällets omvandling från nätverk till lapptäcke. Så heter det nya forskningsprojektet vid JMG, ett av 13 som beviljats medel från Forte i det EU-internationella programmet CHANSE om digitalisering och dess sociala och kulturella förändringar.

Hur digitaliseringen och människors psykologiska behov påverkar deras medieanvändning, sociala identiteter och hur man uppfattar världen. Det ska ett nytt forskningsprojektet undersöka som leds av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politiska kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

– Projektet handlar om att bättre förstå samspelet mellan teknologisk utveckling och mänskliga behov, och hur det samspelet kan bidra till åsiktspolarisering, sociala konflikter och uppdelning av samhället, säger Jesper Strömbäck.

Inom projektet ska forskarna undersöka och jämföra likheter och skillnader kring dessa fenomen i Sverige, Polen, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

– Vi hoppas att resultaten ska kunna användas för att förstå och minska de sociala konflikterna samt stärka den sociala sammanhållningen och demokratins förmåga att fungera, säger Jesper Strömbäck.

CHANSE – ett EU-finansierat samarbete

Projektet vid JMG, som heter Samhällets omvandling från nätverk till lapptäcke: Motivationsbaserade faktorer och samhälleliga konsekvenser,  har beviljats 4 587 000 SEK i medel av Forte.

Det sker inom ramen för det EU-finansierade CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe 2022-2025. Ett samarbetsprojekt där Forte tillsammans med 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder har gått ihop. Ett syfte med samarbetet har varit att öppna den gemensamma utlysningen: ”Transformations: social and cultural dynamics in the digital age” och sedan följa projekten som finansieras genom den.

Mer information

Läs mer på Fortes webbplats: https://forte.se/nyhet/445-miljoner-kronor-till-forskning-om-samhalle-och-digitalisering/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis