Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med sikte på elitidrottares karriärer

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Astrid Schubring, verksam vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, som docent i idrottsvetenskap.

Astrid Schubring disputerade i idrottsvetenskap vid Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland, 2014, med avhandlingen Growth as a challenge: A sociological analysis of the growth management of youth elite athletes, and their coaches. I avhandlingen använde hon ett sociologiskt perspektiv för att undersöka de utmaningar unga idrottare ställs inför under puberteten och hur tränare, men även förbund och idrottsskolor, kan stödja unga aktiva under denna känsliga period.

Efter disputationen har Astrid Schubring fördjupat sin forskning inom idrottares hälsa och välbefinnande men även breddat forskningen genom olika internationella samarbeten att nu omfatta frågor om hållbar karriärutveckling, idrottsutvecklingssystem, dubbla karriärer, samt våldsförebyggande inom elitidrott och idrottsundervisning i skolan. Ett annat fokus i hennes forskning gäller utveckling av innovativa forskningsmetoder.

Ett av Astrids Schubrings pågående forskningsprojekt är Paths to Rio som bedrivs med medel från Centrum för idrottsforskning med henne som forskningsledare. Under ett år har forskningsteamet följt både olympiska och icke-olympiska idrottare som förbereder sig för olympiska spel eller världsmästerskap. Syftet med projektet är att identifiera risk- och friskfaktorer som påverkar elitidrottare och att främja kunskap om möjligheter att stötta elitidrottare i denna avgörande karriärfas.

För mer information, kontakta Astrid Schubring, epost: astrid.schubring@gu.se, tel: 031-786 4221